Дневни ред 133. пленарне сједнице

На основу члана 36 Правила Уставнога суда Босне и Херцеговине –
Пречишћени текст («Службени гласник Босне и Херцеговине» број 94/14), заказујем

133. Пленарну сједницу Уставнога суда Босне и Херцеговине
која ће се одржати електронским путем
2. марта 2023. године
са почетком у 9.00 сатиI    Разматрање захтјева за доношење привремене мјере

1.    У 5/23
Захтјев Дениса Бећировића, члана Предсједништва Босне и Херцеговине, Жељка Комшића, члана Предсједништва Босне и Херцеговине, 11 делегата Представничког дома Парламантарне скупштине Босне и Херцговине и пет делегата Дома народа Босне и Херцеговине за оцјену уставности Закона о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти („Службени гласник Републике Српске“ број 16/23); и захтјев за доношење привремене мјере којом би Уставни суд привремено ставио ван правне снаге оспорени Закон до доношења коначне одлуке Уставног суда. 

Предсједница
Уставног суда Босне и Херцеговине
Валерија Галић