Дневни ред 106. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - Пречишћени текст («Службени гласник Босне и Херцеговине» број 94/14), заказујем

106. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 22. април 2020. године

Дневни ред:

I Усвајање записника са 105. сједнице Великог вијећа одржане електронским путем 8. 4. 2020. године

II Одлуке о меритуму

1. АП-1217-20 (Лејла Драгнић)

2. АП-3281-18 (Горје д.о.о. Жепче)

3. АП-1634-18 (Босна и Херцеговина)

4. АП-2532-18 (Катица Мандић)

5. АП-3111-18 (Саша Савиновић)

6. АП-3235-18 (Горан Ристић)

7. АП-483-20 (Б. Ф.)

8. АП-290-20 (Махир Мешковић)

9. АП-2826-18 (М. Ј.)

10. АП-2204-18 (Тугомир Ваљан-Харамбашић)

11. АП-2613-18 (Б. Б.)

12. АП-5001-18 (Фадила Пештелић)

13. АП-2946-18 (Друштво са ограниченом одговорношћу за авио саобраћај, туризам и трговину "RS AIRLINES" д.о.о.)

14. АП-4331-18 (SCOUT д.о.о. Загреб)

15. АП-4110-18 (МКД "Синергија Плус" д.о.о. Бања Лука - у стечају)

16. АП-2601-18 (Милоје Вујадиновић)

17. АП-2896-18 (Ј.П. Шумско господарско друштво "ШУМЕ ХЕРЦЕГОВАЧКО-НЕРЕТВАНСКЕ" д.о.о. Мостар)

18. АП-2682-18 (Сулејман Бадић)

19. АП-3169-18 (Халима Аљић)

20. АП-3685-18 (Марица Продић)

21. АП-3345-18 (Един Хусеиновић)

22. АП-2121-18 (Јасна Биковић)

23. АП-2416-18 (Драшко Додош)

24. АП-3863-18 (Миодраг Стојановић)

25. АП-3135-18 (Јагода Јовановић)

26. АП-3264-18 (Нијаз Хаџић)

27. АП-3420-18 (Република Српска)

28. АП-3418-18 (Едхем Жилић)

29. АП-3485-18 (Маријан Савић)

30. АП-959-20 (Слободан Самарџија)

31. АП-981-20 (С. В.)

32. АП-2831-18 (Хазим Морањкић)

33. АП-3474-18 (Шемсо Карић)

34. АП-3128-18 (Саудин Кантић)

35. АП-3478-18 (Ф. У.)

36. АП-3509-18 (Емина Бехо)

37. АП-3705-18 ("Мај-Commerc" д.о.о. Бихаћ)

38. АП-3846-18 (Мирјана Зрнић)

39. АП-3429-18 (Хрватски ногометни клуб "Бранитељ")

40. АП-4144-18 (Зоран Лујић вл. СЗР "БОР")

41. АП-2544-18 (Рато Рајак)

42. АП-3566-18 (Микрокредитна фондација MI-BOSPO)

43. АП-4102-18 (Зијад Аљукић)

44. АП-3545-18 (Сифет Скопљак и други)

45. АП-2145-18 (Општина Бугојно)

46. АП-4146-18 (Град Широки Бријег)

47. АП-3712-18 (М. Х.)

48. АП-4337-18-(Вахида Тихић)

49. АП-3774-18-Мирсад Филиповић)

50. АП-3380-18 (Слађана Азири)

51. АП-3550-18 (Ћетојевић Комерц д.о.о.)

52. АП-4030-18 (Симо Гајић)

53. АП-4269-18 (Е. Х.)

54. АП-4166-18 (А. Х.)

55. АП-4103-18 (Л. М.)

56. АП-4456-18 (Боро Галић)

57. АП-6632-18 (Есотехна д.о.о. Крапина)

58. АП-4708-18 (NLB Банка д.д. Сарајево)

III Одлуке о допустивости – prima facie

IV Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

V Средњорочни план рада Уставног Суда БиХ за период 2021-2023. године

VI Документ оквирног буџета Уставног суда БиХ 2021-2023. године

VII Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Златко М. Кнежевић

Подијели