97. sjednica Malog vijeća i 66. sjednica Vijeća od pet sudija

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je dana 12.6.2008. godine, održao 97. sjednicu Malog vijeća, a nakon toga i 66. sjednicu Vijeća od pet sudija. Na sjednici Malog vijeća Ustavni sud je odbio kao neosnovana četiri zahtjeva za donošenje privremenih mjera, a na Vijeću od pet sudija riješio 201 predmet. Ustavni sud je, između ostalog, usvojio apelaciju broj AP-566/08 podnesenu protiv odluka kojima je apelantici produžena mjera pritvora. Ustavni sud je zaključio da postoji kršenje člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. Evropske konvencije u situaciji kada je apelantici produžen pritvor samo na osnovu pretpostavke suda, zbog prirode i težine krivičnog djela koje se apelantici stavlja na teret, da postoji mogućnost da apelantica nastavi sa svojim djelovanjem - vezanim za rasturanje droge, a takva pretpostavka nije dovoljno obrazložena konkretnim i valjanim razlozima, koji bi objektivno ukazivali da je apelantica pokušala ili da postoji ozbiljan rizik da će pokušati da nastavi svoje djelovanje. Ustavni sud je dalje, odbacio kao nedopuštenu apelaciju broj AP-1118/08 podnesenu protiv Odluke o odbijanju prigovora imuniteta u predmetu Okružnog suda Banjaluka, broj 011-0-K-08-000 003-P od 3. aprila 2008. godine i potvrde optužnice Okružnog tužilaštva Banjaluka, broj KT-ST-5/06 od 15. januara 2008. godine. Ustavni sud je u pogledu navoda o povredama članova 6. 7., i 13. Evropske konvencije, zaključio da su ti navodi očigledno neosnovani. U predmetu broj AP-1393/08 Ustavni sud je odbacio apelaciju podnijetu protiv presude Suda BiH kojom je odbijen tužbeni zahtjev apelanta kojim je tražio da se obaveže Bosna i Hercegovina, odnosno Savjet ministara BiH da mu isplati određeni iznos. Apelacija je odbačena zbog neiscrpljivanja pravnih lijekova mogućih po zakonu.
Подијели