68. sjednica Vijeća od pet sudija

Na današnjoj sjednici Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio je o 286 apelacija. Usvojivši privremene mjere, s ciljem sprječavanja nastupanja nenadoknadive štete po apelante, Ustavni sud BiH je do donošenja odluke o apelacijama: Slavka i Dijane Milojica odložio izvršenje presude Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000470 od 12. maja 2008. godine; PPP «Domet» Glamočani i Dževad Haznadara naložio Osnovnom sudu u Banja Luci da ne poduzima bilo kakve radnje koje bi bile upravljene na provođenje postupka izvršenja na osnovu presude Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000416 od 16. maja 2008. godine, presude Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Gž-06-000737 od 28. decembra 2006. godine ili presude Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-1058/04 od 27. januara 2006. godine i to prodajom nekretnina u vlasništvu apelanta Dževada Haznadara; i TP «Malbašić Company» d.o.o. Banjaluka i «Astral» d.o.o. Banjaluka naložio Osnovnom sudu u Banjaluci da obustavi sve radnje u izvršnom postupku u predmetu broj 071-0-IP-07-000884. Ustavni sud je odbio zahtjev Maamara Akrichea za izdavanje privremene mjere zbog «opasnosti od deportacije» jer iz navoda apelacije niti iz priloga uz apelaciju nije mogao zaključiti u kojem pravcu bi trebalo izdati privremenu mjeru, budući da ni apelacija niti prilozi uz apelaciju ne sadrže mjeru deportacije prema apelantu, čak ni nalog za napuštanje BiH, niti razloge iz kojih bi eventualna deportacija apelanta imala nenadoknadive štetne posljedice po apelantovo pravo na porodični život. Ustavni sud BiH je verificirao tekst odluke ranije usvojene apelacije Pres-Sing» d.o.o. Sarajevo i drugih, u kojoj je utvrdio povredu prava na pravično suđenje zbog osnovane sumnje u nepristrasnost jednog člana drugostepenog suda iz razloga što je istovremeno kada je odlučivao o žalbi apelanata vodio parnični postupak protiv jednog od njih, pa je Ustavni sud ukinuo presudu Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Gž-06-000004 od 9. marta 2006. godine i predmet vratio tom sudu s nalogom da po hitnom postupku donese novu odluku u skladu sa pravilima o pravičnom suđenju. Ustavni sud BiH je, između ostalih, usvojio apelacije: «Sarajevo-osiguranja» d.d. Sarajevo, Filijala Brčko, zaključivši da postoji povreda prava na pristup sudu kada umješaču u postupku nije omogućeno da stupi u parnicu u fazi u kojoj je mogao imati efektivan odnosno suštinski pristup sudu, na način da uživa sve garancije prava na pravično suđenje, pa je ukinuo presude Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, broj: Rev-11/05 od 30. maja 2006. godine i broj: Gž.354/04 od 23. decembra 2004. godine i predmet vratio Apelacionom sudu Brčko Distrikta BiH na ponovni drugostepeni postupak; i Šerifa Melkića, zaključivši da postoji povreda prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku u postupku vođenom pod brojem: K-11/97 pred Kantonalnim sudom u Bihaću, jer je postupak odlučivanja o krivičnoj optužbi protiv apelanta trajao 11 godina, bez objektivnog obrazloženja za to, pa je Ustavni sud BiH Unsko-sanskom kantonu naredio da apelantu isplati naknadu nematerijalne štete.
Подијели