67. sjednica Vijeća od pet sudija

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas 14.07.2008. godine održao 67. sjednicu Vijeća od pet sudija. U toku današnje sjednice Ustavni sud je razmatrao 5 zahtjeva za donošenje privremenih mjera od kojih je jedan usvojen a četiri odbačena kao neosnovana te usvojio 171 odluku. Ustavni sud je u više predmeta utvrdio povredu prava na pravično suđenje zbog nedonošenja odluka u razumnom roku od strane redovnih sudova.
Подијели