48. plenarna sjednica

Ustavni sud je dana 07. i 08. 07. 2008. godine održao svoju 48. plenarnu sjednicu. Ustavni sud je između ostalog razmatrao predmet broj U-9/08 pokrenut po zahtjevu predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Mladena Ivanića, kojim je zahtijevao da se ispita regularnost postupka, odnosno utvrđivanje postojanja ili nepostojanja ustavne osnove da se Izjava Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kojom se tačka 3. prijedloga Zaključka delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ilije Filipovića, a koja glasi: 3. Parlamentarna skupština BiH obvezuje Vijeće ministara da pokrene postupak osnivanja novog RTV kanala na hrvatskom jeziku unutar Javnog RTV sustava BiH, temeljem odredbi člana 9. stav 2. Zakona o javnom radiotelevizijskom sustavu BiH, smatra štetnom po vitalne interese bošnjačkog naroda. U konkretnom slučaju Ustavni sud je donio odluku kojom se utvrđuje da Izjava Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o destruktivnosti po vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini tačke 3. Prijedloga Zaključka Delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ilije Filipovića, ne ispunjava uvjet proceduralne ispravnosti jer predloženi Zaključak ne predstavlja odluku za čije bi ispitivanje bio nadležan Ustavni sud u smislu člana IV.3.f) Ustava Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je dalje nastavio raspravu u predmetu Al Husin Imada. Donošenje odluke u ovom predmetu odloženo je za jednu od narednih plenarnih sjednica Ustavnog suda. Ustavni sud je usvojio i više odluka administrativno pravne prirode. Ustavni sud je između ostalog donio odluku kojom je sutkinja Seada Palavrić imenovana za predsjednicu Ustavnog suda BiH privremeno na period od 20. augusta do 3. oktobra 2008. godine, kada će se održati plenarna sjednica i izabrati nasljednik predsjednika Ustavnog suda iz reda bošnjačkog naroda, za preostali mandat. Ustavni sud se dalje upoznao sa Izvještajem o reviziji Ustavnog suda BiH za 2007.godinu prema kojem je mišljenje revizora da finansijski izvještaji Ustavnog suda prikazuju realno i istinito finansijsko stanje na dan 31.12.2007.godine i u skladu su sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i Pravilnikom o računovodstvu u institucijama BiH.
Подијели