141. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 141. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:   

АП 3801/20 – у којој је Уставни суд закључио да је у конкретном случају повријеђено апелантово право на правично суђење када је Кантонални суд у Бихаћу произвољно примијенио одредбу члана 212 став (3) Закона о кривичном поступку ФБиХ због тога што у кривичном поступку није одлучио о апелантовом цјелокупном имовинскоправном захтјеву.

АП 1982/21 – у којој је Уставни суд закључио да је у специфичним околностима конкретног случаја одбијањем апелантовог захтјева за упис права својине на стамбено-пословном објекту на основу рјешења општинске службе (о одређивању земљишта за редовну употребу) и пријавног листа на апеланта стављен посебан и претјеран терет због чега је дошло до повреде апелантовог права на имовину.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.