126. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 126. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд ради илустрације издваја:

АП 2607/19 – у којој је Уставни суд закључио да је прекршено апелантово право из члана II/3х) Устава Босне и Херцеговине и члана 10 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) у ситуацији када Кантонални суд у Ливну (Кантонални суд) у оспореној одлуци није постигао правичну равнотежу између заштите права вјерника с једне и заштите апелантовог права на слободу изражавања с друге стране будући да се разлози које је тај суд навео не могу сматрати релевантним и адекватним да би оправдали мијешање у апелантову слободу изражавања изрицањем кривичне санкције, из чега произлази да Кантонални суд није поступио у складу са ставовима Уставног суда из Одлуке број АП 3430/16 од 19. децембра 2018. године. С обзиром на овај закључак, Уставни суд закључује да је усљед произвољности у поступању прекршено и апелантово право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.