Rezultati pismenog dijela stručnog ispita

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 30. juna 2006. godine obavio testiranje kandidata prijavljenih na javni oglas za popunjavanje radnog mjesta prevodilac/prevoditeljica u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH. Komisija za izbor osoba koje imenuje Ustavni sud Bosne i Hecegovine je u skladu sa Odlukom o postupku javnog oglašavanja i načinu i programu polaganja stručnog ispita za osobe koje se upošljavaju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, obavila ocijenjivanje pismenih radova kandidata koji su ispunjavali uslove iz oglasa i pristupili pismenom dijelu stručnog ispita. Kandidat/kandidatkinja koji je položio/la pismeni dio stručnog ispita, ostvarivši najmanje 75 bodova, i koji/a ima pravo pristupiti usmenom dijelu stručnog ispita je kandidat/kandidatkinja koji je test radio pod šifrom: • 008705 Kandidat/kandidatkinja koji/a je položio pismeni dio stručnog ispita dužan/na je odmah, a najkasnije do 7. jula 2006. godine do 12:00 sati kontaktirati Ustavni sud putem telefona na broj 033-561-146 kako bi bio/la obaviješten/a o polaganju usmenog dijela stručnog ispita-intervjua. Prilikom dolaska na intervju kandidat/kandidatkinja je dužan/na donijeti orginalni dokaz šifre pod kojom je radio/la test. S poštovanjem, Predsjednica komisije Arnela Bećirović - Zimić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.