Regionalna konferencija ustavnih sudova

Regionalna konferencija ustavnih sudova
U organizaciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u suradnji s Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu suradnju - IRZ, danas je u Sarajevu održana Regionalna konferencija ustavnih sudova o temi: „Odluke Europskog suda za ljudska prava i njihov utjecaj na standarde nacionalnih ustavnih sudova“.

U radu Konferencije sudjelovali su predsjednici i suci ustavnih sudova Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Europskog suda za ljudska prava, predstavnici i pravni eksperti Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu suradnju.

Međunarodna multilateralna i bilateralna suradnja, međunarodne konferencije, stručni i znanstveni skupovi su mogućnosti i način na koji ustavni sudovi, između ostalog, promoviraju svoju doktrinu, iskustvo i praksu, posebice u domeni vladavine prava, zaštite i promocije ljudskih prava i temeljnih sloboda. U tom kontekstu veoma je važna razmjena iskustava, stajališta i prakse o primjeni prava, kao i uspostava stručne suradnje u svezi s drugim pitanjima koja su od zajedničkog interesa i značaja za ustavne sudove zemalja u regiji u kojima ustavno sudstvo ima zajedničke početke i temelje.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je još 2003. godine pokrenuo inicijativu za održavanje susreta ustavnih sudova država regije.

Cilj inicijative bila je razmjena iskustava, stajališta i prakse o primjeni prava u oblasti vladavine prava, zaštite i poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i uspostava stručne suradnje u svezi s drugim pitanjima od zajedničkog interesa i značaja za ustavne sudove zemalja u tranziciji. Inicijativu su prihvatili ustavni sudovi zemalja regije, a tradicija da se održavaju regionalne konferencije/okrugli stolovi, svaki put s drugom temom od zajedničkog interesa, odvija se u kontinuitetu.

Današnja Konferencija, uz mnoštvo izloženih kvalitetnih prezentacija/referata o temi Konferencije i diskusija koja je uslijedila, osvijetlila je pitanje utjecaja odluka Europskog suda za ljudska prava na praksu i standarde nacionalnih ustavnih sudova u regiji s različitih aspekata, ali s nastojanjem da se uspostavi doktrinarni pristup ovom izuzetno značajnom pitanju koji će predstavljati doprinos osiguranju cjelovite zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda svakog građanina.

To je svakako još jedan značajan doprinos pravnoj praksi i doktrini ustavnih sudova regije glede ujednačavanja standarda implementacije odluka Europskog suda.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.