Priopćenje za javnost

Obavještavamo javnost da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 19. siječnja 2024. godine uputio dopis Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (Zastupničkom domu Parlamenta FBiH) kojim je predsjednica Ustavnog suda pokrenula postupak izbora novog suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u skladu s odredbama članka VI/1.(c) Ustava Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da sutkinji Seadi Palavrić 10. studenog 2024. godine ističe mandat suca Ustavnog suda zbog starosne dobi.

Na temelju odredaba članka 99. stavak (1) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 94/14 i 47/23), predsjednik Ustavnog suda, u skladu sa člankom VI/1.(a) Ustava Bosne i Hercegovine, pokreće postupak izbora novog suca najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata suca zbog starosne dobi. U skladu sa člankom 99. stavak (3) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, o tome se obavještava predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine s obzirom na to da je taj dom birao sutkinju kojoj prestaje mandat.

Shodno članku VI/1.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, za suce Ustavnog suda Bosne i Hercegovine mogu biti izabrani istaknuti pravnici visokih moralnih kvaliteta.

Ustavni sud je navedeni postupak pokrenuo kako bi se na vrijeme provela potrebna procedura i omogućilo Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da radi neometano i u punom kapacitetu.

Napominjemo da je Ustavni sud u veljači 2022. godine inicirao izbor novog suca zbog odlaska u mirovinu tadašnjeg predsjednika i suca Mate Tadića, ali da navedeno mjesto suca još uvijek nije popunjeno iako su protekle gotovo dvije godine.

Stoga pozivamo Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH da bez odlaganja izabere suca u Ustavni sud Bosne i Hercegovine i time ispuni svoju obvezu iz Ustava Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.