Pravnici Ustavnog suda BiH sudjelovali na seminaru o unapređivanju odluka

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je dvodnevni seminar posvećen unapređivanju odluka Ustavnog suda po uzoru na Europski sud za ljudska prava.

Cilj ove edukacije je da unaprijedi kvalitetu odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na način da se što bolje koristi praksa Europskog suda za ljudska prava te da sudionike upozna s odgovarajućim načinom skraćivanja odluka.

Na seminaru koji je održan 3. i 4. studenog 2022. godine u Sarajevu sudjelovali su pravnici Ureda registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Tijekom prvog dana sudionicima je predstavljen način pisanja kraćih odluka. Edukatori Enida Turkušić i Aleksandar Ristanić, viši pravni savjetnici Europskog suda za ljudska prava, upoznali su sudionike s načinom identifikacije žalbenih navoda i odgovarajućeg članka Europske konvencije o ljudskim pravima, relevantnim činjenicama i načelima, kao i sa pretragom prakse Europskog suda za ljudska prava.

Sudionici su tijekom drugog dana seminara razgovarali o pretpostavci nevinosti i minimalnim pravima na obranu, te o ishodu postupka, proizvoljnosti u odlučivanju i duljini postupka.

Seminar je otvorila Valerija Galić, predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Održavanje seminara podržao je Program za Zapadni Balkan AIRE centra u okviru projekta „Jačanje kapaciteta pravosuđa za borbu protiv organiziranog kriminala i nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini”, koji se provodi u razdoblju od 2022. do 2025. godine uz potporu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Jedan od prioriteta ovog projekta je unapređenje usuglašavanja i transparentnost domaće sudske prakse i njezina harmonizacija s dobrom praksom, odlukama Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava, naročito u oblasti kaznenog pravosuđa.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.