Oglas

KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za izbor
1. Lektor - na određeno radno vrijeme - 1 izvršilac Opis radnih zadataka: Vrši lektorisanje odluka i svih službenih tekstova za objavljivanje, obavlja i druge poslove po nalogu arhivara i izravno mu je odgovoran. Uvjeti: • VSS, filozofski fakultet, grupa jezici naroda Bosne i Hercegovine; • najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima lektorisanja; • obučenost za rad na računaru. Potrebna dokumenta: Kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, koji moraju biti originali ili ovjerene kopije, i to: diplomu o završenom fakultetu, dokaz o radnom iskustvu u struci (godine radnog iskustva računaju se od momenta sticanja stručne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren 5 dana od dana objave u dnevnim novinama, to jest Internet stranici Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (www.hrc.ba) i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (www.ustavnisud.ba). Sve tražene dokumente treba dostaviti lično ili putem pošte, preporučeno, na adresu:
Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine «Prijava na oglas» Ulica Musala broj 9 71 000 Sarajevo
Najbolji kandidati, koji se prijave i ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa, biti će pozvani na intervju. O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni (dostaviti kontakt telefon). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.