Obavijest o rezultatima pismenog dijela stručnog ispita i poziv na intervju - 15.10.2014.

Sarajevo, 15. oktobar 2014. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 8. oktobra 2014. godine obavio testiranje kandidata prijavljenih na Javni oglas broj P2-1-419/14, za radno mjesto prevodioca u Jezičkom odjelu u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Komisija za izbor je, u skladu s Odlukom o postupku javnog oglašavanja i načinu i programu polaganja stručnog ispita za lica koja se zapošljavaju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, ocijenila pismene radove kandidata koji su pristupili pismenom dijelu stručnog ispita. U skladu s članom 21. navedene Odluke, kandidat stiče pravo da pristupi usmenom dijelu ispita (intervjuu) ako je ukupan broj osvojenih bodova na pismenom dijelu ispita najmanje 75. Postupajući u smislu člana 21. navedene Odluke, Komisija je odlučila da su kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita ostvarivši najmanje 75 bodova i koji imaju pravo pristupiti usmenom dijelu stručnog ispita oni kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi, uz napomenu da redoslijed šifri ne odražava redoslijed u broju ostvarenih bodova: Šifra: Broj bodova: 3576 87,16 3577 81,66 3578 80,99 3580 83,83 3581 77,50 3582 81,66 3583 93,16 Kandidati koji nisu položili pismeni dio stručnog ispita jer su ostvarili manje od 75 bodova su kandidati koji su test radili pod šifrom: Šifra: Broj bodova: 3579 34,16 3584 24,99 Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita dužni su odmah, a najkasnije do 20. oktobra 2014. godine, kontaktirati Ustavni sud na telefon broj 033/561-146, kako bi bili identificirani u skladu sa šifrom pod kojom su radili test. Polaganje usmenog dijela stručnog ispita-intervjua održat će se 31. oktobra 2014. godine u prostorijama Ustavnog suda s početkom u 10.00 sati. Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili test. Svi kandidati imaju pravo podnošenja žalbe na rezultate pismenog dijela ispita-testa u roku od 15 dana od dana objave rezultata na web-stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Eventualne žalbe kandidati trebaju dostaviti u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine što je moguće prije, a najkasnije do isteka navedenog roka.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.