Najava 51. sjednice Vijeća od pet sudija <br>

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem 51 sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 5. juni 2007. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa 50 sjednice Vijeća od pet sudija održane 9. maja 2007. godine II. Memorandum o zahtjevu za preispitivanje odluke Ustavnog suda broj AP 567/05 OD 12. aprila 2006. godine III. Zahtjevi za preispitivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 1. AP 662/04 zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj AP 662/04 od 20. 12 2005. godine. IV. Verifikacija teksta 1. AP 958/07 PODNOSITELJ: Husein Maslo Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-002 258 od 27. 2. 2007. godine;  presuda Općinskog suda u Zenici, broj 043-0-P-97-001 191 od 20. 10. 2006. godine. V. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 2. AP 2849/06 PODNOSITELJICA: Merima Kovačević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-324/05 od 14. 9. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj K-4/04 od 21. 4. 2005. godine. 3. AP 195/06 PODNOSITELJ: Neđo Mandić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Ž-25/03 od 29. 8. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu, broj Rs-50/01 od 23. 5. 2002. godine. 4. AP 2486/06 PODNOSITELJ: D.o.o. «UNIPAK DEMINING Pale Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, br. 014-0-Uvl-06-000 002 od 2. 6. 2006. godine i U-148/05 od 6. 3. 2006. godine. 5. AP 2566/06 PODNOSITELJI: Meho Hasanagić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-192/05 od 17. 2. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-934/04 od 3. 11. 2004. godine. 6. AP 2684/06 PODNOSITELJI: Ferida Džambegović i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-976/05 od 6. 6. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Goraždu, broj Gž-195/05 od 8. 7. 2005. godine. 7. AP 3293/06 PODNOSITELJ: Ibrahim Tulumović Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka direktora d.o.o. «Tehnograd - Visokogradnja», Tuzla, o prestanku radnog odnosa, broj 1341/95 od 10. 10. 1995. godine;  rješenje Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine – Sekretarijat odbrane Tuzla, Odjeljenje Općine Živinice od 31. 1. 1996. godine. 8. AP 97/06 PODNOSITELJ: Slavko Radoš Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-296/05 od 29. 11. 2005. godine. 9. AP 18/06 PODNOSITELJICA: Mileva Jović Pobijani akti/predmet apelacije:  sporazum kojeg je apelantica zaključila sa Ministarstvom finansija - Trezor Republike Srpske, broj 04-09-7656-4/05 od 29. novembra 2005. godine. 10. AP 681/07 PODNOSITELJICA: Jasmina Kulić Pobijani akti/predmet apelacije:  obavještenje Općinskog suda u Sarajevu, broj P-50/06 od 8. 2. 2007. godine. 11. AP 2702/06 PODNOSITELJICA: Jana Marinković-Nikoletić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, broj 01-364-580/03 od 29. 5. 2006. g;  rješenje Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, broj 04-475-31/04 od 19. 4. 2004. g;  rješenje Administrativne službe-Odjeljenja za prostorno uređenje Grad Banja Luka, broj 03-364-1881/02 od 30. 3. 2006. g;  zaključak Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Područna Jedinica Banja Luka, broj 10-475-730/03 od 23. 2. 2004. g;rješenje Republičke uprave-Područna jedinica Banja Luka, broj 25-475-531/01 od 29. 10. 2001. g. 12. AP 38/07 PODNOSITELJ: Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge «Zajko» d.o.o. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj, Rev-596/05 od 5. 10.2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj, Pž-123/04 od 13. 1. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu broj, Ps-449/03-A od 28. 5. 2004. godine. 13. AP 910/06 PODNOSITELJ: Miroslav Granolić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Kž-59/05 od 29. 11. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj K-1016/01 od 19. 11. 2004. godine. 14. AP 1209/07 PODNOSITELJICA: Ljiljana Radmilović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Osnovnog suda u Trebinju, broj 095-0-Kpp-07-000-060 od 30. 3. 2007. godine. 15. AP 176/06 PODNOSITELJ: Almin Kurtović Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog neizvršavanja pravosnažnog rješenja Općinskog suda u Sarajevu, broj I-2413/05 od 23. 5. 2005. godine. 16. AP 275/06 PODNOSITELJ: Behudin Trbović Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-144/05 od 17. 11. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj P-1/05 od 27. 6. 2005. godine. 17. AP 776/07 PODNOSITELJ: D.A. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2470/05 od 7. 12. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-2466/05-A od 29. 7. 2005. godine. 18. AP 1396/07 PODNOSITELJ: A.D. «Agrohercegovina» Nevesinje Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-07-000 033 od 11. 4. 2007. godine. 19. AP 2765/06 PODNOSITELJ: Almir Jašarević Pobijani akti/predmet apelacije:  obavijest Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, broj Kta-695/06 od 24. 4. 2006. godine. 20. AP 55/06 PODNOSITELJ: Munib Trokić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj PVL-5/05 od 23. 12. 2005. godine;  rješenje Kantonalnog suda za prekršaje Bihać, broj Pž-300/05 od 11. 5. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda za prekršaje Sanski Most broj P-1057/04 od 29. 12. 2004. godine. 21. AP 185/06 PODNOSITELJ: Zvonimir Jelić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog nedonošenja presude u razumnom roku u predmetu Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj P-111/94. 22. AP 396/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.d. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda FBiH, broj Rev-502/04 od 8. 12. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1947/03 od 30. 3. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-345/01 od 4. 9. 2003. godine. 23. AP 455/06 PODNOSITELJ: Hercegovačko-neretvanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda FBiH, broj Rev-324/05 od 7. 2. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-865/04 od 24. 1. 2005. godine;  presuda Općinskog suda Mostar, broj P-351/04 od 9. 7. 2004. godine. 24. AP 953/06 PODNOSITELJICA: Mula Jašarević Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog kršenja prava na imovinu 25. AP 109/06 PODNOSITELJI: Gordan i Dijana Grahovac Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-68/04 od 22. 11. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-488/03 od 29. 9. 2003. godine;  presuda Osnovnog suda u Doboju, broj P-719/02 od 3. 7. 2003. godine. 26. AP 199/06 PODNOSITELJ: Avdija Selimović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Pvl-7/05 od 9. 11. 2005. godine;  rješenje Kantonalnog suda za prekršaje Tuzla, broj Pž-VI-1031/05 od 22. 8. 2005. godine. 27. AP 221/06 PODNOSITELJICA: Radmila Kovačević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj Ž-351/03 od 29. 11. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Banjaluci, broj Rs-551/03 od 7. 7. 2003. godine. 28. AP 255/06 PODNOSITELJI: Asada Mutapčić idr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-345/05 od 21. 11. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-940/04 od 24. 1. 2005. godine. 29. AP 1066/07 PODNOSITELJ: Dragan Popović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-07-000 054 od 20. 3. 2007. godine;  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj 113-0-Kv-07-000 019 od 13. 3. 2007. godine. 30. AP 855/06 PODNOSITELJICA: Gordana Kojić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev-691/05 od 26. 1. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj Gž-271/04 od 29. 3. 2005. godine. 31. AP 427/06 PODNOSITELJ: Krešimir Bevanda Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev-787/04 od 20. 12. 2005. godine;  presuda Vrhovnog suda broj Gž-48/04 od 8. 6. 2004. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru broj P-21/03 od 10. 2. 2004. godine. 32. AP 224/06 PODNOSITELJ: Džemal Husanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj Kž-114/05 od 23. 11. 2005. godine;  presuda Suda BiH, broj K-58/05 od 8. 9. 2005. godine. 33. AP 452/06 PODNOSITELJ: Munib Uzunić Pobijani akti/predmet apelacije:  protiv rješenja Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-245/05 od 23. 12. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Kalesiji, broj P-113/03 od 6. 1. 2005. godine. 34. AP 777/06 PODNOSITELJ: Abid Mujak Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, br. Gž-1347/05 od 26. 1. 2006. godine i R-35/05 od 8. 9. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda broj Gž-402/04 od 10. 3. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Konjicu, broj P-293/03 od 3. 3. 2004. godine. 35. AP 798/06 PODNOSITELJ: Zoran Opačić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-547/05 od 11. 11. 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-1149/04 od 11. 2. 2005. godine. 36. AP 895/06 PODNOSITELJ: Salkan Dropić Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka o određivanju gradskog građevinskog zemljišta za dio naseljenog mjesta Tojšići, broj 01-05-2-241 od 20. 7. 2001. godine. 37. AP 960/06 PODNOSITELJ: Šećo Pamuk Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-U-06-000-003 od 9. 2. 2006. godine. 38. AP 1097/06 PODNOSITELJICA: Ljiljana Duganjevac Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev-871/05 od 31. 1. 2006. godine. 39. AP 180/06 PODNOSITELJ: Zvonimir Jelić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u predmetu Općinskog suda u Širokom Brijegu, ranije Osnovnog suda u Lištici, broj P-1059/87 40. AP 188/06 PODNOSITELJ: Zvonimir Jelić Pobijani akti/predmet apelacije:  nedonošenje presude u razumnom roku u predmetu Općinskog suda u Širokom Brijegu broj P-36/96. 41. AP 278/06 PODNOSITELJ: Ivan Pekić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Zenica, broj Kž-213/05 od 16. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda Visoko, broj V-K-176/01 od 28. 4. 2005. godine. 42. AP 416/06 PODNOSITELJI: Snežana Miljanović i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-283/06 od 7. 12. 2005. godine. 43. AP 1106/06 PODNOSITELJ: Miladin Popović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj KŽ-212/05 od 16. 2. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Bijeljin, broj K-51/2000 od 5. 10. 2005. godine. 44. AP 534/06 PODNOSITELJ: Branko Banjanin Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-422/05 od 27. 12. 2005. godine. 45. AP 766/06 PODNOSITELJ: Boro Panić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev-444/04 od 22. 11. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2058/03 od 16. 1. 2004. godine. 46. AP 791/06 PODNOSITELJ: Tvornica obrade metala «TOM» d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj Gž-226/05 od 29. 11. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Bugojnu, broj P-477/04 od 18. 1. 2005. godine. 47. AP 803/06 PODNOSITELJ: Mirko Antić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacijom se traži da Ustavni sud odluči o naknadi štete zbog posječene šume. 48. AP 879/06 PODNOSITELJI: Darko i Davorka Simić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-611/05 od 14. 12. 2005. godine. 49. AP 1043/06 PODNOSITELJICA: Enisa Mujagić-Salkić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Osnovnog suda u Banja Luci, br. RS-206/93 od 1. 4. 1998. godine i RS-206/93 od 11. 10. 2004. godine;  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Ž-29/05 od 23. 1. 2006. godine. 50. AP 1108/06 PODNOSITELJ: Mehmedalija Omerović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-325/04 od 27. 2. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Gračanici, broj Mal. 54/03 od 18. 2. 2004. godine. 51. AP 1162/06 PODNOSITELJICA: Ana Gavrić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-493/05 od 30. 1. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-424/04 od 18. 8. 2005. godine. 52. AP 137/06 PODNOSITELJ: Zvonimir Jelić Pobijani akti/predmet apelacije:  nedonošenje odluke u razumnom roku u predmetu Općinskog suda u Širokom Brijegu, ranije Osnovni sud u Lištici odnosno Osnovni sud u Širokom Brijegu, broj P-1052/87. 53. AP 1114/07 PODNOSITELJ: Vinko Marić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-PŽ-07-000 068 od 19. 3. 2007. godine. 54. AP 1249/07 PODNOSITELJ: Zoran Stijak Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj 011-0-Gž-07-000 423 od 15. 3. 2007. godine 55. AP 1289/06 PODNOSITELJ: Borivoje Todorović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-326/04 od 27. februara 2006. g.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.