Javni oglas - Operater za unos podataka

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
operater za unos podataka u Centru za evidenciju, dokumentaciju, informacije i publikacije - 1 izvršilac Opis poslova: Unosi podatke u bazu podataka koja se vodi pri Centru za evidenciju, dokumentaciju, informacije i publikacije (u daljem tekstu: CEDIP); vrši skeniranje članaka i drugih materijala relevantnih za rad Ustavnog suda; priprema statističke podatke iz djelokruga rada Centra; objedinjuje građu za publikacije Ustavnog suda, obavlja i druge poslove po nalogu šefa CEDIP-a i direktno mu je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova: - SSS općeg ili upravnog smjera, najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, obučenost za rad na računaru i za rad sa bazama podataka. Napomena: Radno iskustvo se računa od dana sticanja stručne spreme potrebne za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na navedeni javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos dužni su da, u roku od 6 mjeseci od dana raspoređivanja na navedene poslove, ispune traženi uvjet. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa biće pozvani na usmeni dio stručnog ispita – intervju. Stručni ispit je dio javne konkurencije koju provodi Ustavni sud, u cilju provjere stepena znanja i sposobnosti kandidata da obavlja poslove konkretnog radnog mjesta, te sposobnosti kandidata da se prilagodi novoj radnoj sredini. O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni. Potrebni dokumenti: Kandidati koji se žele prijaviti na oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danima (ponedjeljak-petak) u periodu od 10:00 do 12:00 sati ili ovdje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su uz prijavu dostaviti dokaze da ispunjavaju uvjete tražene oglasom i to: original ili ovjerenu fotokopiju diplome, dokaz o radnom iskustvu na poslovima preciziranim uvjetima za obavljanje poslova, koje se računa od dana sticanja stučne spreme potrebne za obavljanje navedenih poslova, uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je položen, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu fotokopiju CIPS-ove lične karte i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca). Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijavu i tražena dokumenta treba dostaviti na adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine Prijava na javni oglas za radno mjesto: «operater za unos podataka u CEDIP-u, u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine» Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.