Javni oglas - 8. 5. 2007.

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za prijem referenta za otpremu pošte, finaliziranje i arhiviranje predmeta, u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH
1. referent za otpremu pošte, finaliziranje i arhiviranje predmeta na neodređeno vrijeme - 1 izvršioca Uvjeti: • SSS, općeg ili upravnog smjera, najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit i obučenost za rad na računaru Potrebna dokumenta: Kandidat je dužan dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danom (ponedjeljak-petak), u periodu od 10:00 do 12:00 sati ili ovdje. Kandidat je takođe dužan priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, kao i ostala dokumenta, koji moraju biti originali ili ovjerene kopije, i to: diplomu o završenoj SSS općeg ili upravnog smjera, potvrdu o radnom iskustvu za rad na istim ili sličnim poslovima, (pod radnim iskustvom se podrazumijeva radno iskustvo, stečeno nakon sticanja školske spreme tražene za obavljanje navedenih poslova), uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija lične karte CIPS i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdato od strane nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca). Napomena: Kandidat koji ne ispunjava uslov u pogledu položenog stručnog upravnog ispita, dužan je u roku od 6 mjeseci od dana raspoređivanja, ispuniti traženi uslov. Kandidati koji se prijave i ispunjavaju uslove iz javnog oglasa, biće pozvani na intervju. Intervju provodi Ustavni sud. O datumu, vremenu, mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti naknadno obaviješteni. Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren 8 dana od dana objave u dnevnim novinama. Sva tražena dokumenta treba dostaviti putem pošte preporučeno na adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine “Prijava na Javni oglas za prijem referenta za otpremu pošte, finaliziranje i arhiviranje predmeta“ Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 6/III, 71 000 Sarajevo
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.