Javni oglas

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za prijem pripravnika, diplomiranog pravnika, u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH
1. pripravnik, diplomirani pravnik, na odredjeno vrijeme od godinu dana - 2 izvršioca Uvjeti: • VSS, završen Pravni fakultet, VII stepen Potrebna dokumenta: Kandidat je dužan dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danom (ponedjeljak-petak), u periodu od 10:00 do 12:00 sati ili ovdje. Kandidat je takođe dužan priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, kao i ostala dokumenta, koji moraju biti originali ili ovjerene kopije, i to: diplomu o završenom Pravnom fakultetu, uvjerenje nadležnog biroa za zapošljavanje, kojim kandidat dokazuje da se prvi put zapošljava sa traženom školskom spremom, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija lične karte CIPS i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdato od strane Kantonalnog suda u Sarajevu (ne starije od 3 mjeseca). Napomena: Kandidati koji se prijave i ispunjavaju uslove iz javnog oglasa, biće pozvani na intervju. Intervju provodi Ustavni sud. O datumu, vremenu, mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti naknadno obaviješteni. Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren 8 dana od dana objave u dnevnim novinama. Sva tražena dokumenta treba dostaviti putem pošte preporučeno na adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine “Prijava na Javni oglas za prijem pripravnik, diplomirani pravnik“ Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 6/III, 71 000 Sarajevo
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.