Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto stručni suradnik u Uredu registrara

Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto
stručni suradnik u Uredu registrara u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine

Na temelju Odluke o popuni radnoga mjesta stručni suradnik u Uredu registrara Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine raspisivanjem javnoga natječaja broj SU-06-854/22 od 21. srpnja 2022. godine, u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine je obavljeno testiranje kandidata koji su pristupili pismenome dijelu ispita znanja.

Povjerenstvo za izbor, sukladno Pravilniku o radu u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 10. listopada 2022. godine, obavilo je ocjenjivanje pismenih radova kandidata.

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja su kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

Šifra:

8174

8184

8179

8170

Broj bodova:

77,66

76,50

76,33

75,66

                   
Kandidati koji nisu položili pismeni dio ispita znanja su kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

8171

8176

8178

8172

8173

8182

66,99

55,83

51,66

47,33

44,99

43,33

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja dužni su odmah kontaktirati Ustavni sud Bosne i Hercegovine putem telefona broj 033/561-146 kako bi se identificirali sukladno šifri pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja.

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja imaju pravo pristupiti usmenom dijelu ispita znanja. Usmeni dio ispita znanja (intervju) održat će se 17. listopada 2022. godine (ponedjeljak) u prostorijama Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6/III, sa početkom u 11 sati.

Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti izvorni dokaz šifre pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja, kao i važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola).

Kandidati nemaju pravo priziva na rezultate pismenoga dijela ispita znanja.

Predsjednica Povjerenstva za izbor
Nataša Vuković

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.