Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenog dijela ispita u svezi sa javnim oglasom za izbor voditelja Pisarnice u Tajništvu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

 

U svezi sa javnim oglasom broj P-280/16 za popunjavanje radnog mjesta voditelj Pisarnice u Tajništvu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine je 18. srpnja 2016. godine obavljeno testiranje kandidata koji su pristupili pismenom dijelu stručnog ispita.

Povjerenstvo za izbor je, u skladu s Odlukom o postupku javnog oglašavanja, te načinu i programu polaganja stručnog ispita za osobe koje se upošljavaju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, na svojoj drugoj sjednici, održanoj 18. srpnja 2016. godine, obavilo ocjenjivanje pismenih radova kandidata.

U skladu sa člankom 21. stavak 1. navedene odluke, kandidat stječe pravo pristupiti usmenom dijelu ispita (intervjuu) ako je njegov ukupan broj bodova na pismenom dijelu ispita najmanje 75.

Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita i u skladu s navedenim odredbama Odluke imaju pravo pristupiti usmenom dijelu stručnog ispita su kandidati koji su test radili pod šifrom kako slijedi:

Šifra: 25333 Broj bodova: 75.00
Šifra: 25334 Broj bodova: 75.00
Šifra: 25335 Broj bodova: 75.00

Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita dužni su najkasnije do 19. srpnja 2016. godine kontaktirati Ustavni sud Bosne i Hercegovine na telefon broj 033/561-146 kako bi se identificirali u skladu sa šifrom pod kojom su radili test.

Usmeni dio stručnog ispita (intervju) održat će se 20. srpnja 2016. godine u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića 6/III, sa početkom u 14.00 sati. Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili test, kao i važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola).

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.