Dnevni red 99. sjednice Velikog vijeća

Temeljem čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» broj 94/14), zakazujem

99. sjednicu Velikog vijeća

Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 17. 12. 2019. godine

u 9:30 sati

Dnevni red:

I. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 98. sjednice Velikog vijeća od 27. 11. 2019. godine

II. Odluke o meritumu

1. AP-309-18 (Federacija BiH - Vlada Federacije BiH - Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH)

2. AP-727-18 ("BREGAVA" d.d. Čapljina)

3. AP-1-18 (Spaso Šakota)

4. AP-3561-19 (S.V.)

5. AP-575-18 (Zoran Rajak)

6. AP-3227-19 (Kojo Nikolić)

7. AP-754-18 ("SDC" d.o.o. Sarajevo)

8. AP-341-18 (R.A.)

9. AP-130-18 (Mirzet Kararić)

10. AP-772-19 (Izudin Sinanović)

11. AP-425-18 (Marko Divković)

12. AP-598-18 (Mješoviti holding "Elektroprivreda RS" Trebinje, Zavisno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik)

13. AP-901-18 (Mile Stojić)

14. AP-3679-18 (H.P.)

15. AP-917-18 (Samra Alibegović)

16. AP-335-18 (Đenita Krečinić)

17. AP-363-18 (Vladimir Krajina)

18. AP-4400-18 (Sreten Žarić)

19. AP-1810-18 (Zora Nenadić)

20. AP-2910-18 (Grujica Šapić)

21. AP-7596-18 (Rasema Milić)

22. AP-1285-18 (Željka Buntić)

23. AP-2418-18 (Bojan Simić)

24. AP-3234-18 (Goran Jovanović)

25. AP-3059-18 (Muhamed Drobo)

26. AP-2593-18 (B.M.)

27. AP-3767-18 (E.R.)

28. AP-538-18 ("ENERGETIKA" d.o.o. Banja Luka (u stečaju))

29. AP-342-18 (Haris Đemidžić)

30. AP-203-18 ("TEREX INŽINJERING" d.o.o. Bijeljina)

31. AP-534-18 (Radica Jelić)

32. AP-3755-19 (Aleksandar Popović)

33. AP-655-18 (Ćamil Zaimović)

34. AP-431-18 (Suljo Vuković)

35. AP-3610-19 (Zoran Šavija)

36. AP-66-18 (Muhamed Gavrankapetanović)

37. AP-533-18 (Komercijalna Banka a.d. Banja Luka)

38. AP-3682-18 (Adnan Pirić)

39. AP-3565-18 (Božo Stojanović)

40. AP-3263-18 (Vildana Bedak i drugi)

41. AP-3071-18 (Sanel Čemer)

42. AP-855-18 (Veljko Mulina)

43. AP-1245-18 (Amela Pirić)

44. AP-1453-18 (Dane Gligorić)

45. AP-1623-18 (Odvjetnik Damir Raguž)

46. AP-464-18 (Vrhbosanska nadbiskupija Sarajevo)

47. AP-1928-18 (Božo Šućur)

48. AP-883-18 (A.K.M.)

49. AP-3231-18 (Amra Fatić)

50. AP-3354-18 ("RIMC" d.o.o. Livno)

51. AP-2192-18 (Enver Sarajlić)

52. AP-2484-18 (Anto Stipić)

53. AP-2589-18 (Senaid Đulović)

54. AP-3440-18 (Envera Ganić)

55. AP-3796-18 (Krstina Mijatović)

56. AP-778-18 (Stevo Vojnović)

57. AP-428-18 (Zdravko Nunić)

58. AP-1081-18 (Slavko Grbić)

59. AP-5660-18 (Mldb. A. G.)

60. AP-3806-19 (Kenan Tanović)

61. AP-418-18 (ND-OPTIK d.o.o. Tuzla)

III. Odluke o dopustivosti - prima facie

IV. Odluke o dopustivosti - odjel za dopustivost

V. Odluke o obustavi postupka

VI. Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Zlatko M. Knežević

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.