Dnevni red 149. sjednice Velikog vijeća

Na temelju čl. 10. i 36. Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem

149. sjednicu Velikog vijeća Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine
za 22. lipnja 2022. godine
sa početkom u 9:30 sati


Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 148. sjednice Velikog vijeća Ustavnog suda BiH od 8. 6. 2022. godine

II.    Memorandumi o preispitivanju odluka Ustavnog suda BiH

1.    AP-1980/20
2.    AP-4111/20
3.    AP-2953/21
4.    AP-3553/21
5.    AP-4188/21
6.    AP-511/22
7.    AP-627/22
8.    AP-853/22
9.    AP-943/22
10.    AP-1053/22
11.    AP-1161/22

III.    Odluke o meritumu

1.    AP-3935-20 (Šefik Đogić)
2.    AP-3936-20 ("Trgovina" d.o.o. Laktaši)
3.    AP-4033-20 (Munevera Zinhasović)
4.    AP-4051-20 (Mira Đurašinović)
5.    AP-4112-20 ("Bosanska knjiga" d.o.o. Sarajevo)
6.    AP-4154-20 (Brankica Lešić)
7.    AP-4178-20 (Lala Čeklić)
8.    AP-4181-20 (Ejub Džino)
9.    AP-4212-20 (Milena Rajić)
10.    AP-4236-20 (Marija Varnica)
11.    AP-4279-20 (Ante Bešker)
12.    AP-4340-20 ("Sine Qua Non" d.o.o. Agencija za zastupanje i zaštitu autorskih prava)
13.    AP-4368-20 (Milanka Petrović)
14.    AP-4412-20 (Luca Krnić rođ. Župan)
15.    AP-4439-20 (Staršped d.o.o. Gacko)
16.    AP-4457-20 (Tihomir Lasić)
17.    AP-4528-20 (Nada Alijagić)
18.    AP-4563-20 (Samir Selimović)
19.    AP-4673-20 (Dnevni list d.o.o. Mostar)
20.    AP-4730-20 (Rade Ivić)
21.    AP-16-21 (Tiho Topić)
22.    AP-568-21 (B. Č.)
23.    AP-731-21 (Admir Džampo)
24.    AP-835-21 (B. C.)
25.    AP-1215-21 (Kenan Nikontović)
26.    AP-1148-22 (Sead Žilo Boros)
27.    AP-1237-22 (Miladin Vidačković)
28.    AP-1242-22 (Alma Pećanac)
29.    AP-1312-22 (Bojan Budiša)
30.    AP-1358-22 (Ekrem Šarić)
31.    AP-180-21 (M. M.)
32.    AP-2110-21 (Slavko Zelić)
33.    AP-2197-21 (S. D.)
34.    AP-2328-21 (Suada Bukić)
35.    AP-2359-21 (Robert Bosch d.o.o.)
36.    AP-2973-21 (Jovo Karakaš)
37.    AP-3961-21 (M. A.)
38.    AP-4418-21 (Jasminka Čampara)
39.    AP-1128-22 (Udruženje građana "Za Doljanku")

IV.    Odluke o dopustivosti - prima facie

V.    Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

VI.    Odluke o obustavi postupka

VII.    Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.