Dnevni red 134. plenarne sjednice

Na temelju čl. 9. i 36. Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14),
zakazujem


134. plenarnu sjednicu Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine
za 23. i 24. ožujka 2023. godine
s početkom u 9.30
u velikoj sali Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine


Dnevni red:


I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika

1.    Zapisnik sa 132. plenarne sjednice Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine od 19. siječnja 2023. godine
2.    Zapisnik sa 133. elektroničke plenarne sjednice Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine od 2. ožujka 2023. godine

II.    Zaključak o ispravku

1.    AP-536/22       

III.    U predmeti

1.    U-22-22
Zahtjev Suda Bosne i Hercegovine za ocjenu usuglašenosti Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužiteljskim institucijama na razini Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 90/05, 32/07, 17/13, 5/14, 40/14, 48/15 i 77/20) sa člankom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine u svezi sa člankom 14. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, člankom 1. Protokola broj 12 uz Europsku konvenciju i člankom 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

2.    U-27-22
Zahtjev Željka Komšića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Šefika Džaferovića, u vrijeme podnošenja zahtjeva predsjedatelja Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu usuglašenosti s Ustavom Bosne i Hercegovine amandmana na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine br. CXI., CXII., CXX., CXXI. i CXXVIII. („Službeni glasnik FBiH“ broj 79/22) i čl. od 1. do 5. Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 67/22), koje je nametnuo visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu odlukama br. 06/22 i 07/22 od 2. listopada 2022. godine, i zahtjev za ocjenu usuglašenosti s Ustavom BiH amandmana od CX. do CXXX. i Izmjena Izbornog zakona

3.    U-29-22
Zahtjev sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 63/20), članka 140. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 81/22) i članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 92/20)

4.    U-32-22
Zahtjev Osnovnog suda u Banjaluci za ocjenu ustavnosti članka 10. stavak 1. točka b) Zakona o sudskim taksama („Službene novine Republike Srpske“ br. 73/08, 49/09, 67/13, 63/14, 66/18 i 67/20)

5.    U-34-22
Zahtjev Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti Zakona o postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Brčko distrikta („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj 20/10) sa člankom II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

IV.    Odluke o meritumu

 1. AP-632-18 (M. B.)
 2. AP-837-22 (Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine)
 3. AP-1828-22 (A. H.)
 4. AP-2238-22 (Radovan Stokanić)
 5. AP-2395-22 (Miladin Vidačković)
 6. AP-2748-22 (Ž. K.)
 7. AP-3228-22 (Kenan Čustović)
 8. AP-3332-22  (O. A. O. al.-D.)
 9. AP-3597-22 ( (M. G.)
 10. AP-3716-22 (A. V.)
 11. AP-3773-22 (Aldin Demirović)
 12. AP-4142-22 (Martina Roso)
 13. AP-4204-22 („Energoinvest“ TPO d.d. Jajce)
 14. AP-4558-22 (Lejla Fazlagić Pašić)
 15. AP-685-22 („Elektrobosna“ d.d. Jajce)
 16. AP-772-22 (Dž. K.)
 17. AP-1072-22 (Kenan Goro)
 18. AP-1781-22 (Ljiljana Rašo)
 19. AP-3762-22 (Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar)
 20. AP-3834-22 (Jasmina Hamidić)
 21. AP-3852-22 (Stojanka Hodžić)
 22. AP-4374-22 (M. K.)
 23. AP-4791-22 (Jovan Koviljac)

V.    Odluke o dopustivosti – prima facie

VI.    Odluke o dopustivosti – Odjel za dopustivost

VII.    Memorandum o drugim pitanjima iz nadležnosti USBiH

VIII.    Razno

Predsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Valerija Galić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.