Dnevni red 130. sjednice Velikog vijeća

Na temelju čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst
(«Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» broj 94/14), zakazujem

130. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 19. svibnja 2021. godine


Dnevni red:

I.   Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 129. elektroničke sjednice Velikog vijeća od 5. svibnja 2021. godine

II.   Odluke o meritumu

1.    AP-2231-19 (Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine)
2.    AP-1142-21 (Mldb. H. S.)
3.    AP-830-21 (Tarik Zulčić)
4.    AP-4875-19 (F. Č.)
5.    AP-4399-19 (Fehima Mujić)
6.    AP-3215-19 (Ahmed Ćerim)
7.    AP-3327-19 (Dženan Drljević)
8.    AP-3290-19 (Mara Rakić)
9.    AP-2992-19 (Jakov Milićević)
10.    AP-3555-19 ("VOĆAR" d.o.o. Gornji Rahić)
11.    AP-3745-19 (Opšta poljoprivredna zadruga "Laktaši")
12.    AP-4134-19 (Sanja Kovačević)
13.    AP-4706-201 (Alem Ibišević)
14.    AP-260-21 (Nemanja Danilović)
15.    AP-543-21 (Zijad Mutap)
16.    AP-4080-20 (Hamed Topuz)
17.    AP-2978-19 ("Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča)
18.    AP-1384-20 (Jasmina Kuduzović)
19.    AP-4870-19 (UniCredit Bank d.d. Mostar)
20.    AP-2689-20 (Dalila Kurtagić)
21.    AP-4779-19 (E. I.)
22.    AP-4064-19 (Zoran Penava)
23.    AP-2687-20 (Elvira Ćatić)
24.    AP-1055-21 (mldb. I. K.)
25.    AP-3333-20 (S. F.)
26.    AP-3347-20 (M. R.)
27.    AP-3361-20 (M. P.)
28.    AP-3969-20 (Razija Isaković)
29.    AP-3391-20 (A. M.)
30.    AP-1711-20 (Minja Mirković - Husić)

III.    Odluke o dopustivosti - prima facie

IV.    Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

V.    Odluke o obustavi postupka

VI.    Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.