Dnevni red 117. plenarne sjednice

Temeljem čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 94/14)

zakazujem

117. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

za 6 i 7. veljače 2019. godine

sa početkom u 9:30 časova

Dnevni red:

I. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 116. Plenarne sjednice od 4. 10. 2019. godine

II. Razmatranje U predmeta

1. U-8-19

Zahtjev sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske, za ocjenu ustavnosti članka 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 i 58/19.

2. U-9-19

Zahtjev sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske, za ocjenu ustavnosti članka 2., toč. (11), (12), (20) i (21), članka 4., članka 6. stavak (2), članka 8. stavak (1) alineja 1) i 2), članka 10., članka 15. stavak (2), članka 24., članka 25. stavak (4), članka 28. stavak (3), članka 30. stavak (1), članka 94. stavak (4) i članka 95. st. (1) i (2) Zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske („Službeni glasnik“ Republike Srpske 54/19, u daljnjem tekstu: predmetni zakon) sa člankom I/1. Ustava Bosne i Hercegovine, III/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i člankom IV/4.(e) Ustava Bosne i Hercegovine.

3. U-10-19

Zahtjev Općinskog suda u Cazinu (sudija Erol Husić) za ocjenu kompatibilnosti člana 69. st. (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) i (10) Zakona o izvršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/09, 35/12 i 46/16 i „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 42/18; u daljnjem tekstu: ZIP FBiH) sa člankom II/1. Ustava Bosne i Hercegovine, člankom II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

4. U-11-19

Zahtjev Milorada Dodika, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 23/04).

III. Razmatranje AP predmeta

1. AP-4061-16-OM2-1 (Mladen Ždrale)

2. AP-1140-19-OM2-1 (Davor Dragičević)

3. AP-1082-17-OM2-4 (Senita Šeherčehajić)

4. AP-1679-17-OM4-1 (Akademija nauka i umjetnosti BiH)

5. AP-4219-17-OM4-1 (*"APIS" d.o.o. Trebinje)

6. AP-4538-17-OM4-1 ("BL SJAJ" d.o.o. Banja Luka)

7. AP-5208-17-OM4-2 (M-Rozić d.o.o. Mostar)

8. AP-350-18-OM4-2 (Islamska zajednica u BiH, Medžlis Islamske zajednice Ustikolina)

9. AP-4157/18 (Drago Simic i dr. )

IV. Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević


Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.