Dnevni red 106. sjednice Velikog vijeća

Na temelju čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» broj 94/14), zakazujem

106. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 22. april 2020. godine

Dnevni red:

I. Usvajanje zapisnika sa 105. sjednice Velikog vijeća održane elektronskim putem 8. 4. 2020. godine

II. Odluke o meritumu

1. AP-1217-20 (Lejla Dragnić)

2. AP-3281-18 (Gorje d.o.o. Žepče)

3. AP-1634-18 (Bosna i Hercegovina)

4. AP-2532-18 (Katica Mandić)

5. AP-3111-18 (Saša Savinović)

6. AP-3235-18 (Goran Ristić)

7. AP-483-20 (B. F.)

8. AP-290-20 (Mahir Mešković)

9. AP-2826-18 (M. J.)

10. AP-2204-18 (Tugomir Valjan-Harambašić)

11. AP-2613-18 (B. B.)

12. AP-5001-18 (Fadila Peštelić)

13. AP-2946-18 (Društvo sa ograničenom odgovornošću za avio saobraćaj, turizam i trgovinu "RS AIRLINES" d.o.o.)

14. AP-4331-18 (SCOUT d.o.o. Zagreb)

15. AP-4110-18 (MKD "Sinergija Plus" d.o.o. Banja Luka - u stečaju)

16. AP-2601-18 (Miloje Vujadinović)

17. AP-2896-18 (J.P. Šumsko gospodarsko društvo "ŠUME HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE" d.o.o. Mostar)

18. AP-2682-18 (Sulejman Badić)

19. AP-3169-18 (Halima Aljić)

20. AP-3685-18 (Marica Prodić)

21. AP-3345-18 (Edin Huseinović)

22. AP-2121-18 (Jasna Biković)

23. AP-2416-18 (Draško Dodoš)

24. AP-3863-18 (Miodrag Stojanović)

25. AP-3135-18 (Jagoda Jovanović)

26. AP-3264-18 (Nijaz Hadžić)

27. AP-3420-18 (Republika Srpska)

28. AP-3418-18 (Edhem Žilić)

29. AP-3485-18 (Marijan Savić)

30. AP-959-20 (Slobodan Samardžija)

31. AP-981-20 (S. V.)

32. AP-2831-18 (Hazim Moranjkić)

33. AP-3474-18 (Šemso Karić)

34. AP-3128-18 (Saudin Kantić)

35. AP-3478-18 (F. U.)

36. AP-3509-18 (Emina Beho)

37. AP-3705-18 ("Maj-Commerc" d.o.o. Bihać)

38. AP-3846-18 (Mirjana Zrnić)

39. AP-3429-18 (Hrvatski nogometni klub "Branitelj")

40. AP-4144-18 (Zoran Lujić vl. SZR "BOR")

41. AP-2544-18 (Rato Rajak)

42. AP-3566-18 (Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO)

43. AP-4102-18 (Zijad Aljukić)

44. AP-3545-18 (Sifet Skopljak i drugi)

45. AP-2145-18 (Općina Bugojno)

46. AP-4146-18 (Grad Široki Brijeg)

47. AP-3712-18 (M. H.)

48. AP-4337-18-(Vahida Tihić)

49. AP-3774-18-Mirsad Filipović)

50. AP-3380-18 (Slađana Aziri)

51. AP-3550-18 (Ćetojević Komerc d.o.o.)

52. AP-4030-18 (Simo Gajić)

53. AP-4269-18 (E. H.)

54. AP-4166-18 (A. H.)

55. AP-4103-18 (L. M.)

56. AP-4456-18 (Boro Galić)

57. AP-6632-18 (Esotehna d.o.o. Krapina)

58. AP-4708-18 (NLB Banka d.d. Sarajevo)

III. Odluke o dopustivosti - prima facie

IV. Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

V. Srednjoročni plan rada Ustavnog Suda BiH za period 2021-2023. godine

VI. Dokument okvirnog budžeta Ustavnog suda BiH 2021-2023. godine

VII. Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević


Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.