Dnevni red 102. sjednice Velikog vijeća

Na temelju čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» broj 94/14),

zakazujem

102. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 19. veljače 2020. godine

sa početkom u 9:30 sati

Dnevni red:

I. Razmatranje i usvajanje zapisnika

            1. Zapisnik sa 100. sjednice Velikog vijeća od 15. 1. 2020. godine

            2. Zapisnik sa 101. sjednice Velikog vijeća od 28. 1. 2020. godine

II. Memorandumi o preispitivanju

III. Odluke o meritumu

            1. AP-1674-18 (Nedeljko Kos)

            2. AP-1889-18 (Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo)

            3. AP-4522-19 (Cosma Denisa Daniela)

            4. AP-923-18 (Srpko Vučenović)

            5. AP-452-18 (Anes Kurbegović)

            6. AP-820-18 ("Autoprevoz" a.d. Banja Luka)

            7. AP-1682-18 (Milorad Klještanović)

            8. AP-2585-18 (Nikola Lukajić)

            9. AP-2423-18 (JP Radio Televizija Republike Srpske)

            10. AP-728-18 (Nebojša Suvajac)

            11. AP-1137-18 (Bosna i Hercegovina)

            12. AP-1264-18 (Branislav Smiljanić)

            13. AP-1793-18 (Ivana Kičić)

            14. AP-1287-18 (Josip Knezović)

            15. AP-2332-18 (Mirha Delić)

            16. AP-1642-18 (K. V.)

            17. AP-1908-18 (Ilko Kordić)

            18. AP-4918-19 (Cicio Danut Ovidel)

            19. AP-1857-18 (Behrudin Mumić)

            20. AP-1066-18 (Emir Fetić)

            21. AP-719-18 (Edib Bičo)

            22. AP-871-18 (Ranko Đogo)

            23. AP-920-18 (Redžep Hadžihalilović)

            24. AP-1643-18 (ASA BANKA d.d. Sarajevo (raniji naziv IK banka d.d. Zenica))

            25. AP-1984-18 (Muhamed Imamović)

            26. AP-1650-18 (Duško Opačić)

            27. AP-1118-18 (Fahrudin Kujundžić)

            28. AP-877-18 (Srđan Popović)

            29. AP-1624-18 (Zoran Vukičević)

            30. AP-2783-18 (Blaženka Radman)

            31. AP-1605-18 (Mladen Filipović)

            32. AP-483-18 (Nihad Kajmović)

            33. AP-942-18 (KENZO d.o.o. Ljubljana)

IV. Odluke o dopustivosti - prima facie

V. Odluke o dopustivosti - odjel za dopustivost

VI. Odluke o obustavi postupka

VII. Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.