99. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovitu, 99. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 1/18 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da je prekršeno apelantovo ustavno pravo iz članka II/2. Ustava Bosne i Hercegovine i članka 7. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) jer je u konkretnom slučaju primjena Kaznenog zakonika Republike Srpske (KZ) bila na apelantovu štetu glede izricanja sankcije s obzirom na to da je ranije važeći KZ propisivao mogućnost da za predmetno kazneno djelo bude izrečena novčana kazna ili kazna zatvora, te što je sadržavao odredbe prema kojim se pravomoćno izrečena kazna zatvora u trajanju do šest mjeseci može zamijeniti novčanom kaznom.

AP 754/18 u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije jer je redoviti sud pri donošenju osporene odluke proizvoljno utvrdio svojstvo odvjetnika koji je sudjelovao u postupku, a o čijem jasnom i zakonom propisanom utvrđenju ovisi i daljnja primjena zakonskih odredbi, kao i odlučenje o samom apelantovom pravu na naknadu troškova postupka.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.