98. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovitu, 98. sjednicu Velikoga vijeća Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 878/19 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da nepostupanje Okružnog suda u Banjaluci – Posebnoga odjela za suzbijanje korupcije, organiziranoga i najtežih oblika gospodarskoga kriminala po apelantovom prijedlogu za ukidanje pritvora na način kako je propisano člankom 196. st. 6. i 7. Zakona o kaznenome postupku Republike Srpske, uz potpuno ignoriranje konačne i obvezujuće odluke Ustavnoga suda BiH (broj AP 6559/18), sa danim razlozima u njezinom obrazloženju, odnosno nedonošenje (pismenoga) rješenja o daljoj opravdanosti produljenja pritvora apelantu i uskraćivanje apelantu prava na priziv narušava načela obuhvaćena pravom na osobnu slobodu i sigurnost, koja su garantirana člankom II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 5. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija).

AP 324/18 - u kojoj je Ustavni sud, između ostaloga, zaključio da u postupku povodom apelantičinog zahtjeva za isplatu naknade plaće za vrijeme dok odsustvuje s posla zbog trudnoće, porođaja i njege djeteta tijela uprave i redoviti sud nisu ponudili razloge i argumente u prilog tome da je u apelantičinom predmetu postojao razuman odnos proporcionalnosti koji bi osporeno razlikovanje (isključivo po osnovi državljanstva) učinilo spojivim sa zahtjevima članka 14. Europske konvencije, niti tako nešto proizlazi iz činjenica konkretnoga predmeta, čime je prekršena nediskriminacija iz članka II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članka 14. Europske konvencije u svezi sa pravom na obiteljski život iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.