97. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovitu, 97. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 5578/17 u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da postoji povreda prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku kada je upravni postupak, postupak upravnog spora i izvanrednog preispitivanja sudske odluke, trajao 14 godina i dva mjeseca, ne računajući razdoblje prekida postupka u kojem organi uprave nisu mogli postupati iz objektivnih razloga, što je a priori izvan razumnog roka, a za što u najvećem dijelu odgovornost snose upravni organi i Kantonalni sud u Sarajevu.

AP 3260/19 u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na učinkovit pravni lijek iz članka 13. Europske konvencije u svezi s pravom na slobodu kretanja iz članka II/3.(m) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju kada je zbog propusta redovitog suda da po isteku dva mjeseca ispita je li primijenjena mjera zabrane kojom se ograničava apelantova sloboda kretanja i dalje potrebna apelant lišen mogućnosti da u adversarnom postupku pred sudom ospori izrečenu mjeru, te u nedostatku odluke iskoristi učinkovit pravni lijek propisan zakonom.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.