127. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektroničkim putem održao redovnu, 127. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 542/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da nije povrijeđeno apelantičino pravo iz članka I/2. Ustava BiH i članka 1. Protokola broj 12 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) u svezi s pasivnim biračkim pravom iz članka 1.5. stavak 2. i članka 13.7. Izbornog zakona u svezi sa člankom 4.4. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Izborni zakon) kada je apelantici bilo omogućeno da se, u skladu sa člankom 4.4. Izbornog zakona, prijavi da sudjeluje na izborima za načelnika Općine Srebrenica i Skupštinu općine Srebrenica, pri čemu se u pogledu rokova i načina glasovanja vodilo računa i o iznimno otežanom ili prekinutom poštanskom prometu uzrokovanom epidemijom virusa COVID-19, te kada je apelantici omogućena zaštita izbornog prava putem Izbornog povjerenstva i Apelacijskog odjeljenja Suda BiH, shodno članku 6.1. Izbornog zakona.

AP 4331/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada u kaznenom postupku promatranom u cjelini nije otklonjena sumnja o postojanju određenih odlučnih činjenica jer nije izvršena odgovarajuća analiza i ocjena svih izvedenih dokaza njihovim dovođenjem u uzajamnu logičnu svezu i kada je duljina cjelokupnog kaznenog postupka koji se vodio protiv apelanta u razdoblju od 14 godina bila pretjerana zbog čestog ukidanja i vraćanja na ponovni postupak, te da stoga nije zadovoljeno načelo prava na suđenje u „razumnom roku“ kao jednog od elemenata prava na pravično suđenje.

AP 3248/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da nema kršenja prava na dom iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije jer su apelanti zaključenjem ugovora o zasnivanju založnog prava na predmetu izvršenja dobrovoljno prihvatili da njihov dom, tj. njihova nekretnina (stan), koji su iskoristili kao osiguranje za kredit, bude prodan u izvršnom postupku u slučaju neizmirenja duga po osnovi dugoročnog kredita u ugovorenom roku, zbog čega je miješanje u ovo pravo bilo proporcionalno cilju, a to je namirenje tražitelja izvršenja, te nužno u demokratskom društvu.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.