126. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektroničkim putem održao redovitu, 126. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 2607/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je prekršeno apelantovo pravo iz članka II/3.(h) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) u situaciji kada Kantonalni sud u Livnu (Kantonalni sud) u osporenoj odluci nije postigao pravičnu ravnotežu između zaštite prava vjernika s jedne i zaštite apelantovog prava na slobodu izražavanja s druge strane budući da se razlozi koje je taj sud naveo ne mogu smatrati relevantnim i adekvatnim da bi opravdali miješanje u apelantovu slobodu izražavanja izricanjem kaznene sankcije, iz čega proizlazi da Kantonalni sud nije postupio u skladu sa stajalištima Ustavnog suda iz Odluke broj AP 3430/16 od 19. prosinca 2018. godine. S obzirom na ovaj zaključak, Ustavni sud zaključuje da je uslijed proizvoljnosti u postupanju prekršeno i apelantovo pravo na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.