126. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 26. svibnja održao 126. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao zahtjeve za ocjenu ustavnosti i apelacije.

Od odluka koje je donio na Plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

U 16/21 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Zavidovićima za ocjenu ustavnosti članka 21. stavak 2. točka 4., članka 105. i dijela članka 75. Zakona o prekršajima, utvrdio da dio članka 75. citiranog zakona koji glasi: „Kada je rješenje o prekršaju uručeno putem pošte, smatrat će se da je dostavljanje izvršeno po isteku pet radnih dana od dana kada je rješenje predano na poštu“ nije u skladu sa člankom II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zato što za posljedicu može imati gubitak prava na pristup sudu.

U 2/22 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu 15 članova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, utvrdio da postoji spor u svezi s donošenjem osporenih odredbi Deklaracije i Zaključaka od strane Narodne skupštine Republike Srpske o vraćanju prenesenih nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na entitet Republika Srpska u oblasti pravosuđa, obrane i sigurnosti, indirektnog oporezivanja i drugih pitanja. Utvrđeno je da pojedine odredbe osporenih akata nisu u skladu sa čl. I/2. i III/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, zbog čega je pojedine odredbe navedenih akata Ustavni sud ukinuo.

U 9/22 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Zenici za ocjenu ustavnosti članka 44. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona, utvrdio da osporeni članak nije u skladu sa člankom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 12. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH iz razloga što je došlo do narušavanja autonomije sveučilišta.

U 14/22 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Dragana Čovića, predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ispitivanje regularnosti postupka, odnosno utvrđivanje postojanja ili nepostojanja ustavne osnove za proglašenje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine broj 02-02-1-639/22 od 22. travnja 2022. godine štetnim po vitalni interes bošnjačkog naroda, utvrdio da Izjava Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o destruktivnosti po vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini u Prijedlogu citiranog zakona ispunjava uvjete proceduralne ispravnosti iz članka IV/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine. Utvrđeno je da Prijedlogom citiranog zakona nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini.

AP 4378/21 – u kojoj je Ustavni sud odlučio da nije došlo do povrede apelantičinog prava na nepristranost suda kao segmenta prava na pravično suđenje u situaciji kada navodi o pristranosti predsjednika Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH (VSTV) odnosno članova VSTV-a nisu utemeljeni.

Sve odluke usvojene na Plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnositeljima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.