121. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 26. svibnja 2021. godine elektroničkim putem održao 121. plenarnu sjednicu na kojoj je donio odluku u predmetu broj U 1/21.

U predmetu broj U 1/21 Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Željka Komšića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu kompatibilnosti članka 8. st. 2., 3., 4, 5. i 6., članka 8.a i članka 32. stavak 3. točka d) Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 32/01, 56/08 i 58/15) sa člancima I/2, II/3.(m) i II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u svezi s pravom na slobodu kretanja i prebivališta, utvrdio da su osporene odredbe u skladu sa člancima I/2., II/3.(m) i II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u svezi s pravom na slobodu kretanja i prebivališta. Ustavni sud je ukazao da je osporenim odredbama jasno reguliran širok spektar dokaza koji su razumni i objektivni za prijavu prebivališta, koji su propisani u javnom interesu i imaju legitiman cilj, kao i „dodatnih“ dokaza u postupku provjere prijavljenih državljana s evidentiranim prebivalištem, a što je obveza nadležnog organa, te se jednako primjenjuju na sve građane Bosne i Hercegovine. 

Navedena odluka će biti dostavljena podnositelju zahtjeva u roku od mjesec dana i objavljena u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.