118. plenarna sjednica i 111. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao 118. plenarnu sjednicu putem web platforme i elektroničkim putem 111. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojima je razmatrao zahtjev za ocjenu ustavnosti i apelacije.

Na današnjoj plenarnoj sjednici Ustavni sud je donio slijedeću odluku:

U predmetu broj U 5/20 Ustavni sud je odbacio kao nedopušten zahtjev 28 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Odluke o odgađanju održavanja lokalnih izbora 2020. godine broj 05-1-07-1-393-25/20 od 23. svibnja 2020. godine (objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 29/20 od 23. svibnja 2020. godine), koju je donijelo Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, jer Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje. U navedenoj odluci Ustavni sud je naglasio da se u konkretnom slučaju radi o ocjeni zakonitosti akta za koji postoji sudska zaštita pred redovitim sudom (Sudom BiH, u skladu s nadležnošću tog suda) i bez obzira na moguću ocjenu o kršenju zakona, u postupku pred Ustavnim sudom se ne može cijeniti zakonitost općeg akta (kao podzakonskog akta), već ustavnost, ako su ispunjeni uvjeti koji su već navedeni u praksi Ustavnog suda. Stoga, imajući u vidu tvrdnje iz zahtjeva glede neustavnosti i nezakonitosti osporene odluke, koje se odnose na produljenje trajanja mandata izabranih zastupnika, nemogućnost odgađanja izbora u cijelosti, razloge za odgađanje izbora zbog nemogućnosti glasovanja i nepridržavanje roka do kojeg se izbori mogu odgoditi, Ustavni sud smatra da se radi o nadležnosti redovitog suda. Prema tome, Ustavni sud je utvrdio da ne postoje razlozi da odstupi od svoje prakse u tumačenju nadležnosti, odnosno da se proglasi nadležnim za ocjenu ustavnosti osporene odluke kao pravnog akta niže pravne snage od zakona, odnosno akta koji nije izričito naveden u odredbi članka VI/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio na sjednici Velikog vijeća Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 1719/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na učinkovit pravni lijek iz članka 13. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) u svezi s pravom na slobodu kretanja iz članka II/3.(m) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju kada je, zbog propusta redovitog suda da po isteku dva mjeseca ispita je li primijenjena mjera zabrane kojom se ograničava apelantova sloboda kretanja i dalje potrebna, apelant lišen mogućnosti da u adversarnom postupku pred sudom ospori izrečene mjere, te u nedostatku odluke iskoristi učinkovit pravni lijek propisan zakonom.

AP 5252/18 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u situaciji kada je osporenom odlukom Okružnog suda u Banjaluci zbog načina tumačenja odredbi Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske i Zakona o notarima Republike Srpske koji se odnose na izvršne notarske isprave, a koje nema eksplicitnu osnovu u navedenim zakonima, apelantima odbijen prijedlog za izvršenje.

AP 1218/20u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na slobodu i sigurnost iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1. točka e) Europske konvencije kada rješenje kojim je određena mjera prisilnog zadržavanja na liječenju nije doneseno u skladu sa zakonom jer je zadržavanje određeno „do daljnjeg“ i kada u postupku nije pribavljeno pismeno mišljenje jednog od odgovarajućih psihijatara o tome je li prisilni smještaj u zdravstvenoj ustanovi neophodan.

Sve odluke usvojene na današnjim sjednicama bit će dostavljene podnositeljima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.