117. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 6. i 7. veljače 2020. godine održao redovitu, 117. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao apelacije i zahtjeve za ocjenu ustavnosti.

Od odluka usvojenih na sjednici, Ustavni sud izdvaja:

U predmetu broj U 8/19 Ustavni sud je odlučivao o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti članka 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske kojim je propisano da predmetno poljoprivredno zemljište koje je po svojoj naravi javno dobro, odnosno državno vlasništvo, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed Republike Srpske. Ustavni sud je utvrdio da je pobijana odredba protivna članku I/1., članku III/3.(b) i članku IV/4.(e) Ustava BiH jer se radi o isključivoj nadležnosti BiH u reguliranju pitanja državne imovine.

U predmetu broj U 9/19 Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti članka 2., točke (11), (12), (20) i (21), članka 4., članka 6. stavak (2), članka 8. stavak (1) alineje 1) i 2), članka 10., članka 15. stavak (2), članka 24., članka 25. stavak (4), članka 28. stavak (3), članka 30. stavak (1), članka 94. stavak (4) i članka 95. st. (1) i (2) Zakona o unutarnjoj plovidbi Republike Srpske, utvrdio da pobijane odredbe nisu u skladu sa čl. I/1., III/3.(b) i IV/4.(e) Ustava Bosne i Hercegovine. Prema mišljenju Ustavnog suda, pitanja koja se odnose na plovidbu međudržavnim i međunarodnim rijekama, kao i nadležnost u svezi s tim između državnih i entitetskih organa trebaju se regulirati zakonom koji će biti donesen na državnoj razini jer su ta pitanja, prema navedenim odredbama Ustava BiH, u isključivoj nadležnosti države BiH.

U predmetu broj U 10/19 Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu suca Općinskog suda u Cazinu Erola Husića za ocjenu ustavnosti članka 69. st. (3) i (4) Zakona o ovršnom postupku FBiH, zaključio da pobijana odredba nije kompatibilna sa člankom II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju jer stavlja prekomjeran teret na suvlasnike u odnosu na suvlasnika ovršenika čiji se dug namiruje u ovršnom postupku prodajom cjelokupne nekretnine, dakle i suvlasničkih dijelova ostalih suvlasnika, što je suprotno standardu proporcionalnosti.

U predmetu broj U 11/19 Ustavni sud je, nakon rasprave o procesnim pitanjima, odlučio da se o predmetu raspravlja na jednoj od sljedećih sjednica.

Ustavni sud je obavio raspravu u predmetu broj AP 1140/19, apelacija Davora Dragičevića podnesena zbog navodnog nepostojanja učinkovite istrage, te je odlučio da će odluku u tom predmetu donijeti na jednoj od narednih plenarnih sjednica.

Sve odluke usvojene na 117. plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnositeljima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.