106. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovitu, 106. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud, radi ilustracije, izdvaja:

AP 1217/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je osporenim naredbama Federalnog stožera Civilne zaštite broj 12-40-6-148-34/20 od 20. ožujka 2020. godine i broj 12-40-6-34-1/20 od 27. ožujka 2020. godine (kojim je naređena zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije Bosne i Hercegovine) prekršeno pravo na slobodu kretanja iz članka II/3.(m) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) u odnosu na apelante i sve ostale osobe u relevantno istoj činjeničnoj i pravnoj situaciji. Naloženo je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom stožeru Civilne zaštite da, u roku od pet dana od dana primitka ove odluke, usklade Naredbu Federalnog stožera Civilne zaštite od 27. ožujka 2020. godine sa standardima iz članka II/3.(m) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju. Dalje je naloženo Vladi FBiH i Federalnom stožeru Civilne zaštite da u narednom roku od tri dana obavijeste Ustavni sud o provedbi naloga iz ove odluke. Apelacije su odbijene u dijelu zahtjeva da se ukine Naredba Federalnog stožera Civilne zaštite od 27. ožujka 2020. godine. Prema mišljenju Ustavnog suda, osporene mjere ne ispunjavaju zahtjev „proporcionalnosti“ iz članka 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju, zato što se iz osporenih naredbi ne vidi na čemu su utemeljene procjene Federalnog stožera Civilne zaštite da sporne skupine na koje se mjere odnose nose veći rizik da će se zaraziti ili prenijeti zarazu Covidom 19. Dalje, nisu razmatrane mogućnosti uvođenja blažih mjera ako takav rizik opravdano postoji, nisu striktno vremenski ograničene, niti je utvrđena obveza njihovog redovitog preispitivanja kako bi se osiguralo da traju samo onoliko koliko je to „neophodno“ u smislu članka 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju, odnosno da se ublaže ili ukinu čim situacija to dozvoli. Ova odluka će u tijeku dana biti objavljena na web-stranici Ustavnog suda BiH. Ova odluka je objavljena na web-stranici Ustavnog suda BiH (link).

AP 1634/18 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda apelantičinog prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada je redoviti sud u osporenoj odluci arbitrarno tumačio relevantne odredbe Zakona o zemljišnim knjigama Republike Srpske i zaključio da, u pogledu apelantičinog zahtjeva za upis promjene prava vlasništva u zemljišnoknjižnim ulošcima br. 406 i 391 k.o. SP Orašje-Područna jedinica Doboj, ne postoji identičnost podataka iz zemljišne knjige i zahtjeva koji je apelantica podnijela tijelu uprave. Također, prekršeno je apelantičino pravo na jednakopravnost stranaka pred sudom kada apelantica nije imala jednak procesnopravni tretman sa umješačem u postupku, budući da kao sprotivna strana nije bila obaviještena o njegovom sudjelovanju.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.