104. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovnu, 104. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Sjednica je održana elektronskim putem imajući u vidu trenutne vanredne okolnosti u Bosni i Hercegovini izazvane pojavom pandemije koronavirusa COVID-19, a poštujući odluke nadležnih organa javne vlasti u Bosni i Hercegovini. S takvim radom Ustavni sud će nastaviti i dalje sve dok budu postojale ovakve vanredne okolnosti.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 4214/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da ne postoji povreda prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka d) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) kada je u okolnostima konkretnog slučaja lišavanje slobode, tj. određivanje mjere privremenog prinudnog smještaja u zdravstvenu ustanovu u trajanju od šest mjeseci rezultat „osude“, a ne postoji ništa što bi uputilo na zaključak da nije zakonito i određeno u skladu s procedurom propisanom zakonom, te da je u službi korekcije i prevencije koja treba da zaštiti kako društvo od počinilaca krivičnih djela koji su neuračunljivi tako i njih same i ponudi im odgovarajući tretman.

AP 2723/18 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da ne postoji povreda prava iz člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije kada je apelant zbog spornog izražavanja koje je naveo u reviziji kažnjen zbog uvrede suda, što je bilo razmjerno opravdanom cilju kojem se teži, odnosno očuvanju digniteta i autoriteta suda i jer su razlozi koje je dao Apelacioni sud Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine u osporenom rješenju „mjerodavni i dovoljni“ i da novčana kazna izrečena apelantu nije neproporcionalna legitimnom cilju održavanja autoriteta sudske vlasti.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.