100. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovitu, 100. sjednicu Velikoga vijeća Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 5055/18 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da je prekršeno apelantovo pravo na učunkovit pravni lijek iz članka 13. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) u svezi sa pravom na pristup sudu iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada sud odbaci zahtjev za izvanredno preispitivanje analognom primjenom Zakona o parničnome postupku Federacije BiH kojim se ograničava parnična sposobnost stranke da izjavi reviziju, budući da takvo ograničenje nije propisano u Zakonu o upravnim sporovima Federacije BiH (ZUS), koji sadrži odredbe o tome tko i kako može izjaviti zahtjev za izvanredno preispitivanje, pa je primjena članka 55. ZUS-a proizvoljna.

AP 750/18 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da je prekršeno apelantovo pravo na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada je redoviti sud apelantu stavio na teret nezakonito korištenje stana iako je za primjenu članka 30. Zakona o stambenim odnosima (ZOSO) nezakonito useljenje u stan u društvenome vlasništvu neophodan uvjet za primjenu citiranoga članka i kada obrazloženje pobijane presude da je za stjecanje prava i obveza iz članka 30. ZOSO-a bila potrebna i poslovna sposobnost ne proizlazi iz citirane odredbe, niti je redoviti sud takvo obrazloženje doveo u svezu sa drugim relevantnim odredbama ZOSO-a kojima bi ono bilo utemeljeno, te kada je članak 12. ZOSO-a primijenjen bez uvažavanja relevantnih okolnosti konkretnoga slučaja, i to da prijeporni stan i stan apelantovoga oca čine jednu cjelinu i da je apelantov otac status nositelja stanarskoga prava na stan od 28 m2 stekao 15. studenoga 2000. godine, kada je zaključio ugovor o korištenju, budući da citirana odredba ima u vidu nositelja stanarskoga prava.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.