Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za servis vozila iz lota 2