Završetak XXXII plenarne sjednice

Danas, 27. 5. 2006. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je okončao svoju XXXII plenarnu sjednicu. Tokom drugog dana zasjedanja Ustavni sud je razmatrao više apelacija o navodnim povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda. Između ostalog, Ustavni sud je odbio kao neosnovane apelacije Općine Grude, «Alpina Komerc» d.o.o. Široki Bijeg, «Hercegovačka Banka» d.d. Mostar, «Croherc AG» d.o.o. Mostar i «Hercegovina osiguranje» d.d. Mostar podnesena protiv presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Kantonalnog suda u Mostaru kojima je utvrđena ništavost više ugovora o prodaji dijelova poslovnog udjela u društvu «Eronet» d.o.o. Mostar zaključeni tokom 1999. godine. Ustavni sud je zaključio da nema povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije, jer se apelanti žale na pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i pogrešnu primjenu materijalnog prava u sudskom postupku, a Ustavni sud nije utvrdio da postoje bilo kakvi elementi koji bi ukazivali da je postupak bio nepravičan. Ustavni sud je također usvojio i nekoliko rješenja o neizvršenju kojima je, između ostalog, utvrdio da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Srpske i Vlada Brčko Distrikta nisu u potpunosti izvršili odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP 129/04 od 27. 5. 2005 godine i AP 228/04 od 13. 7. 2005. godine. Na osnovu dostavljenih obavještenja strana, Ustavni sud je zaključio da su ove dvije odluke samo djelimično izvršene. Naime strane su apelantima dostavile sve dostupne i raspoložive informacije o članovima njihovih porodica nestalih u toku rata na području Bosne i Hercegovine. Međutim, nisu obezbijedili operativno funkcioniranje institucija osnovanih u skladu sa Zakonom o nestalim licima, tj. Instituta za nestala lica, Fonda za pomoć porodicama nestalih lica u Bosni i Hercegovini i Centralne evidencije nestalih lica u Bosni i Hercegovini. U skladu sa članom 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ovo rješenje se dostavlja Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Sud je usvojio i nekoliko akata administrativno-finansijske prirode. Na sjednici su, također, izabrani nova predsjednica i potpredsjednici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Za predsjednicu Ustavnog suda izabrana je gospođa Hatidža Hadžiosmanović, a za potpredsjednike su izabrani prof. dr. Miodrag Simović, gospođa Valerija Galić i prof. David John Feldman. Mandat predsjednice i potpredsjednika Ustavnog suda traje tri godine. Naredna plenarna sjednica će se održati 7. i 8. 7. 2006. godine.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.