XXXIII plenarna sjednica

Ustavni sud je 07. i 08.07.2006. godine održao svoju XXXIII plenarnu sjednicu. Razmatrano je više zahtjeva o ocjeni ustavnosti te apelacija o navodnim povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda. U predmetu broj U-19/05, pokrenutom po zahtjevu Borislava Paravca, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i entiteta Republike Srpske a povodom tužbe Bosne i Hercegovine protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu zbog kršenja Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, Ustavni sud je održao preliminarnu raspravu i odlučio da odbije zahtjev za održavanje javne rasprave jer smatra da nije potrebno neposredno raspraviti pitanja značajna za donošenje odluke. Ustavni sud će nastaviti rad po ovom predmetu u skladu sa pravilima ovog suda, nakon pribavljanja potrebne dokumentacije od Predsjedništva Bosne i Hercegovine od podnošenja tužbe. U predmetu broj U-18/05, zahtjev za ocjenu saglasnosti člana I/3 Ustava Bosne i Hercegovine sa članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (naziv Republika Srpska), podnosilac zahtjeva Sulejman Tihić je odustao od istog. Ustavni sud je djelimično usvojio apelacije Milorada Bilbije i Dragana Kalinića utvrdivši povredu prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ustavni sud je zaključio da je došlo do povrede prava apelanata na djelotvoran pravni lijek iz razloga što u postojećem pravnom sistemu Bosne i Hercegovine nema djelotvornog pravnog lijeka protiv odluka Visokog predstavnika koje se tiču prava pojedinaca, a niti je Bosna i Hercegovina u okviru svoje pozitivne obaveze preduzela aktivnosti u cilju obezbjeđivanja djelotvornog pravnog lijeka protiv navedenih odluka Visokog predstavnika. Ustavni sud je naložio Bosni i Hercegovini da osigura zaštitu ustavnih prava apelanata u skladu sa članom 13. Evropske konvencije. Ustavni sud je dalje odlučio odbiti kao neosnovanu apelaciju «Pres-sing» d.o.o. Sarajevo i Senada Avdića, podnesenu protiv presuda Vrhovnog suda FBiH i Kantonalnog suda u Sarajevu, u odnosu na član II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i član 10. Evropske konvencije. Ustavni sud je zaključio da nema povrede prava na slobodu izražavanja iz člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije kada je sudskom presudom u građanskoj parnici apelantima izdat nalog da plate odštetu nanesenu ugledu tužiteljice iznošenjem i prenošenjem neistinitih činjenica, jer je «miješanje» bilo u skladu sa zakonom, imalo za cilj «zaštitu prava drugih» i bilo neophodna mjera u demokratskom društvu. Sud je usvojio i nekoliko akata administrativno-finansijske prirode.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.