Potpisan Memorandum o razumijevanju sa AIRE centrom

 

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević i menadžerka Programa za Zapadni Balkan AIRE centra iz Londona Biljana Braithwaite danas su potpisali Memorandum o razumijevanju u okviru projekta „Povećanje pravosudnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini radi harmonizacije domaće sudske prakse i usklađivanja s evropskim pravnim standardima“ koji finansira Britanska ambasada u Sarajevu, a implementira AIRE centar.

Projekt koji je započeo u aprilu 2019, a završava u martu 2022. godine predviđa jačanje implementacije evropskih pravnih standarda u Bosni i Hercegovini, a posebno Evropske konvencije o ljudskim pravima u praksi domaćih sudova, što doprinosi jačanju pravosudnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini radi harmonizacije domaće sudske prakse.

Predsjednik Ustavnog suda BiH Zlatko M. Knežević je izrazio zahvalnost AIRE centru i Britanskoj ambasadi u Sarajevu na njihovoj dugogodišnjoj podršci u primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima. Naglasio je: „Ovim projektom Ustavni sud BiH osigurava značajnu poziciju na polju edukacije kada se radi o saradnji u oblasti organiziranja konferencija i seminara i u oblasti harmonizacije pravnog sistema u Bosni i Hercegovini. Naime, organizacija stručnih konferencija najviših sudova u okviru Pravosudnog foruma u BiH, koju su zajednički inicirali i evo već tri godine održavaju Ustavni sud i AIRE centar, pokazala je koliko je potrebno da sistem u BiH, koji je samoorganizirajući i na visokom profesionalnom nivou, ukaže na probleme u međusobnom odnosu sudskih odluka. Stoga je Pravosudni forum ključna tačka zajedničkog djelovanja pravosudnog sistema u BiH. Učešće izuzetnih stručnjaka iz Ujedinjenog Kraljevstva je doprinos našoj praksi i teoretskom saznanju.“

Prepoznavajući ključnu ulogu Ustavnog suda BiH u osiguravanju implementacije Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou, Biljana Braithwaite je izjavila: „Učinkovitost Evropske konvencije o ljudskim pravima i presuda Evropskog suda za ljudska prava zavisi od implementacije na nacionalnom nivou. Izuzetno mi je zadovoljstvo što je Ustavni sud BiH prihvatio AIRE centar kao svog partnera, a današnji memorandum je kruna naše dugogodišnje saradnje. Ovim projektom vršimo diseminaciju dobre prakse koja doprinosi podizanju standarda u oblasti ljudskih prava, pružamo neophodnu stručnu pomoć i radimo na jačanju domaćih kapaciteta imajući u vidu održivost i krajnje rezultate.“

Sastanku je prisustvovao i britanski ambasador u Bosni i Hercegovini, Njegova ekselencija Matthew Field, čija Vlada finansira projekt AIRE centra u sklopu kojeg je potpisan Memorandum o razumijevanju. Tom prilikom ambasador Field je izjavio: „Ovim projektom Britanska ambasada u Sarajevu ostaje predana jačanju kapaciteta Ustavnog suda BiH kao jake i transparentne institucije bez političkog utjecaja.“

 
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.