Obavijest o rezultatima i poziv na intervju - stručni saradnik u Uredu registrara

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 6. apirla 2009. godine obavio testiranje kandidata prijavljenih na javni oglas za radno mjesto stručni saradnik u Uredu registrara, u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Komisija za izbor je u skladu sa internim aktom Suda o postupku javnog oglašavanja i načinu i programu polaganja stručnog ispita za osobe koje se upošljavaju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, obavila ocjenjivanje pismenih radova kandidata koji su pristupili pismenom dijelu stručnog ispita. Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita ostvarivši najmanje 75 bodova i koji imaju pravo pristupiti usmenom dijelu stručnog ispita, su kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi uz napomenu da redosljed šifri ne odražava redosljed u broju ostvarenih bodova : Šifra: broj bodova: 3535 95,56 Kandidati koji nisu položili pismeni dio stručnog ispita jer su ostvarili manje od 75 bodova su kandidati koji su test radili pod šifrom: Šifra: broj bodova: 3537 64,44 Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita dužni su odmah, a najkasnije do 10. apirla 2009. godine kontaktirati Ustavni sud na telefon broj 033/561-146 kako bi bili obaviješteni o polaganju usmenog dijela stručnog ispita-intervjua. Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili test. Svi kandidati imaju pravo podnošenja žalbe na rezultate pismenog dijela ispita-testa u roku od 15 dana od dana objave rezulatata na web stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Eventualne žalbe kandidati trebaju dostaviti u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, što je moguće prije, a najkasnije do isteka gore navedenog roka.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.