Najava XLV sjednice Vijeća od pet sudija

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XLV. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 15. februara 2007. godine sa početkom u 9 :30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa XLIII. sjednice Vijeća od pet sudija održane 21. decembra 2006. godine Usvajanje zapisnika sa XLIV. sjednice Vijeća od pet sudija održane 16. januara 2007. godine II. Memorandumi o zahtjevima za preispitivanje odluka o dopustivosti i meritumu u predmetima 1064/05, AP 1776/05 i AP 2405/05 III. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 1. AP 74/06 (OD) PODNOSITELJ: Mira Rmuš Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-165/05 od 1. 11. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-732/04 od 3. 12. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-414/03 od 3. 3. 2004. godine 2. AP 304/06 (OD) PODNOSITELJ: Zoran Kajić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj U-542/05 od 30. 11. 2005. godine. 3. AP 342/06 (OD) PODNOSITELJ: Momir Predić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-617/05 od 11. 11. 2005. godine;  rješenje osnovnog suda u Kotor Varoši, broj P-187/04 od 10. 2. 2005. godine. 4. AP 842/06 (OD) PODNOSITELJ: Muhamed Čepalo Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj U-47/05 od 24. 11. 2005. godine. 5. AP 1283/06 (OD) PODNOSITELJ: Hasib Osmanhodžić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1012/05 od 6. februara 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-1176/04 od 13. 4. 2005. godine. 6. AP 3383/06 (OD) PODNOSITELJ: Pero Čavić, Vojin Čavić i Ranko Čavić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1070/05 od 14. 9. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj Gž-329/05 od 30. 6. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Bugojnu, broj P-696/04 od 10. 2. 2005. godine. 7. AP 69/06 (OM) PODNOSITELJ: Zemljoradnička zadruga „Ratar“ Brka Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-427/05 od 14. 12. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-420/04-I od 7. 7. 2005. godine 8. AP 1522/05 (OM) PODNOSITELJ: Ranko Krneta Spojeni predmeti AP-1522/05 i AP-815/06 Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Kantonalnog suda u Sarajevu (u daljnjem tekstu: Kantonalni sud), broj Gž-2177/04 od 17. maja 2005. godine.  presudu Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud), broj Rev-1025/05 od 2. februara 2006. godine 9. AP 1867/05 (OD) PODNOSITELJ: Ešref Ćatović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-456/03 od 8. 3. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1006/02 od 14. 5. 2003. godine;  presuda Općinskog suda II u Sarajevu, broj P-2627/99 od 17. 4. 2002. godine. 10. AP 3460/06 (OD) PODNOSITELJ: Azra Tanović, Razija Dedić i Abdulah Dedić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Mrkonjić Grad, broj 06-372-26/06 od 11. 10. 2006. godine 11. AP 4/06 (OD) PODNOSITELJ: Milenko Kovačević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-17/04 od 22. 9. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-335/03 od 29. 8. 2003. godine;  presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-532/01 od 17. 6. 2003. godine. 12. AP 42/06 (OD) PODNOSITELJ: Smajo Čerkez i dr. Spojeni predmeti AP-42/06, AP-43/06, AP-44/06, AP-45/06 i AP-46/06 Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Kantonalnog suda u Mostaru, br. Gž-1276/05 od 21. 12. 2005. godine, Gž-841/05 od 20. 10. 2005. godine, Gž-948/05 od 1. 12. 2005. godine, Gž-1385/05 od 8. 12. 2005. godine i Gž-842/05 od 20. 10. 2005. godine. 13. AP 127/06 (OD) PODNOSITELJ: Iva Šandrk Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-1155/05 od 8. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P-83/01-I od 4. 5. 2005. godine. 14. AP 262/06 (OD) PODNOSITELJ: Milorad Mitrović Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog neizvršenja odluke Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica, broj 104-2199-1/1 od 24. 10. 2000. godine 15. AP 323/06 (OD) PODNOSITELJ: Hamdo Suljović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Kž-440/04 od 2. 2. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj KV-662/04 od 23. 9. 2004. godine. 16. AP 358/06 (OD) PODNOSITELJ: Zdravko Cigić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Kž-97/05 od 30. 11. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru, broj K-375/04 od 23. 6. 2005. godine. 17. AP 411/06 (OD) PODNOSITELJ: Duško Kremenović Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena protiv naredbe o nesprovođenju istrage Okružnog tužilaštva u Banja Luci, broj KT-I-360/05 od 20. 12.2005. godiine. 18. AP 449/06 (OD) PODNOSITELJ: „Brueder Henn Holding“ GmbH Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Pž-381/03 od 23. 12. 2005. godine. 19. AP 767/06 (OD) PODNOSITELJ: Mate Brljević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž.896/05 od 8. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P.8/03-I od 11. 4. 2005. godine. 20. AP 3266/06 (OD) PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici , broj 004-0-Gž-06-000161 od 26. 9. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-683/04 od 2. 12. 2005. godine. 21. AP 2558/05 (OM) PODNOSITELJ: Marko Teodorović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-76/04 od 28. 9. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Odžaku, broj Gž-96/03 od 2. 12. 2003. godine;  presuda Općinskog suda u Orašju, broj P-99/98 od 10. 6. 2003 godine. 22. AP 2006/05 (OM) PODNOSITELJ: Jakov Purić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Rev-18/05 od 21. 7. 2005. godine;  presuda Apelacionog suda broj Gž-240/03 od 2. 10.2003. godine;  presuda snovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj P-596/02-I od 9. 7.003. godine. 23. AP 31/06 (OD) PODNOSITELJ: Pere Mandića Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-911/03 od 21. 6. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj Mal-2899/02 od 1. 4. 2003. godine. 24. AP 62/06 (OD) PODNOSITELJ: Marko Mićić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj Gž-789/05 od 2. 11. 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda u Doboju, broj I-389/05 od 30. 9. 2005. godine. 25. AP 142/06 (OD) PODNOSITELJ: Vanja Numić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-339/04 od 13. 10. 2005. godine. 26. AP 154/06 (OD) PODNOSITELJ: Safet Huntić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-99/05 od 13. 10. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj Gž-738/03 od 14. 10. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Bugojnu, broj P-891/01 od 23. 5. 2003. godine. 27. AP 194/06 (OD) PODNOSITELJ: Željko Jovanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Kž-113/05 od 13. 12. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj K-4/05 od 16. 5. 2005. godine. 28. AP 23/06 (OM) PODNOSITELJ: Igor Stajić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj Kž-181/05 od 28. 10. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Zvorniku, broj K-47/04 od 26. 7. 2005. godine. 29. AP 56/06 (OM) PODNOSITELJ: Ljubica Mandić Pobijani akti/predmet apelacije:  Apelacija podnesena zbog dužine trajanja postupka pred Općinskim sudom u Širokom Brijegu (u daljnjem tekstu: Općinski sud) u predmetu broj P-183/05. 30. AP 35/06 (OD) PODNOSITELJ: BOSS – Bosanska stranka Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-123/05 od 6. 9. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj P-20/04 od 23. 3. 2005. godine. 31. AP 2143/05 (OM) PODNOSITELJ: Said Delić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog dužine postupka pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine povodom njegove tužbe registrirane pod brojem U-1971/03. 32. AP 52/06 (OD) PODNOSITELJ: Edin Baljak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-3/05 od 8. 11. 2005. godine 33. AP 89/06 (OD) PODNOSITELJ: Ljubica Đukić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-460/05 od 25. 10. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-181/03 od 25. 6. 2003. godine;  presuda Osnovnog suda u Derventi, broj P-478/02 od 28. 10. 2002. godine. 34. AP 3204/06 (OD) PODNOSITELJ: Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Apelacijskog odjela Suda Bosne i Hercegovine, broj Iž-59/06 od 23. 11. 2006. godine. 35. AP 64/07 (OD) PODNOSITELJ: Danijela Božičević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-06-000639 od 17. 10.2006. godine. 36. AP 78/07 (OD) PODNOSITELJ: Trgovačko akcionarsko društvo «KRAJINA BORAC» Banja Luka Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Pž-06-000 013 od 17. 10. 2006. godine. 37. AP 192/06 (OD) PODNOSITELJ: Kasim Mušinović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-1401/05 od 19. 1. 2006. godine. 38. AP 262/07 (OD) PODNOSITELJ: Esad Jašarević Pobijani akti/predmet apelacije:  zaključak o dozvoli izvršenja Službe za upravu za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Centar Sarajevo. 39. AP 268/06 (OD) PODNOSITELJ: Dario Jekić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Doboju, broj Kžm-1/05 od 28. 11. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Doboju, broj Km-15/05 od 6. 10. 2005. godine. 40. AP 288/06 (OD) PODNOSITELJ: Ahmet Dizdarević i Dževad Hajdarević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev-264/04 od 18. 10. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru br. Gž-407/02 od 22. 1. 2004. godine Gž-765/03 od 4. 12. 2003. godine;  presuda Općinskog suda II u Mostaru broj P-155/01 od 29. 1. 2003. godine. 41. AP 818/06 (OD) PODNOSITELJ: Savo Savić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj Kž-138/05 od 19. 1. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Sokocu, broj K-7/00 od 27. 9. 2005. g. 42. AP 3358/06 (OM) PODNOSITELJ: «Aluminij» dd, Mostar Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine , broj Rev-944/05 od 7. rujna 2006. godine. 43. AP 3267/06 (OD) PODNOSITELJ: «Krivaja» doo Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000-531 od 10. 10. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-44/05 od 12. 1. 2006. godine. 44. AP 126/06 (OD) PODNOSITELJ: Fikret i Vukosava Selimović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-721/04 od 9. 8. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2160/03 od 1. 6. 2004. godine;  presuda Općinskog suda I Sarajevo, broj P-435/02 od 6. 10. 2003. g. 45. AP 191/06 (OD) PODNOSITELJ: Đoko Vuković Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-1387/05 od 29. 12. 2005. godine. 46. AP 309/06 (OD) PODNOSITELJ: Borislav Stojičević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-391/03 od 31. 10. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-1040/02 od 25. 12. 2002. godine;  presuda Osnovnog suda u Gradišci, broj P-188/2001 od 14. 12. 2001. godine. 47. AP 372/06 (OD) PODNOSITELJ: Ivo Burić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-1488/05 od 15. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Čapljini, broj P-193/05 od 7. 10. 2005. g. 48. AP 85/06 (OM) PODNOSITELJ: VF Komerc d.o.o. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, br. U-180/05, U-177/05 i U-183/05, sve od 21. 11. 2005. godine i broj U-181/05 od 9. 12.2005. godine. 49. AP 223/06 (OM) PODNOSITELJ: R.J. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj Kž-330/03 od 7. 11.2005. godine. 50. AP 241/06 (OD) PODNOSITELJ: Gina Bosanac Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-329/04 od 25. 10. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1743/03 od 26. 12. 2003. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli,, broj P-877/90 od 26. 5. 2003. g. 51. AP 290/07 (OD) PODNOSITELJ: Osman Perviz Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kžk-06-000015 od 11. 12. 2006. godine. 52. AP 1309/06 (OD) PODNOSITELJ: Karlo Štadler Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-727/05 od 1. 2. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-2075/03 od 8. 6. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-1435/02 od 26. 6. 2003. godine. 53. AP 1882/06 (OD) PODNOSITELJ: Veljko Vučetić i Miljko Aleksić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-388/04 od 4. 4. 2006. godine;  presudaa Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-92/04 od 9. 7. 2004. g;  presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-61/03 od 31. 12. 2003. g. 54. AP 1808/06 (OM) PODNOSITELJ: Marko Vuletić, Vesna Mudrenović Spojeni predmeti AP 1808/06, AP-1924/06 i AP-2324/06 Pobijani akti/predmet apelacije:  Apelacija podnesena protiv Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovinee, radi ostvarenja potraživanja stare devizne štednje kod Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Glavna filijala Sarajevo. 55. AP 314/07 (OD) PODNOSITELJ: Edhem Bešić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Novi Travnik,, broj 006-0-Gž-06-000 051 od 1. 11. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Travniku, broj P-62/05 od 22. 11. 2005. g. 56. AP 875/06 (OD) PODNOSITELJ: Meho Nuspahić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena radi ostvarivanja potraživanja stare devizne štednje kod položene kod Privredne banke Sarajevo (sada Central profit banka Sarajevo). 57. AP 1347/06 (OD) PODNOSITELJ: Jela Andrić Pobijani akti/predmet apelacije  apelacija podnesnena radi ostvarivanja potraživanja stare devizne štednje kod Privredne banke Sarajevo. 58. AP 1883/06 (OD) PODNOSITELJ: Junuz Cero Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-930/05 od 11. 5. 2006. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Livnu, broj Gž-22/05 od 16. 2. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Livnu, broj P-131/04 od 12. 11. 2004. 59. AP 1893/06 (OD) PODNOSITELJ: Nurija Hodžić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-1097/05 od 8. 6. 2006;  rješenje Općinskog suda u Sanskom Mostu, broj I-40/05 od 14. 3.2006. godine. 60. AP 2677/05 (OD) PODNOSITELJ: Vedran Jović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Kž-158/05 od 25. 10. 2005. g;  presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj K-17/04 od 10. 5. 2005. g. 61. AP 409/06 (OD) PODNOSITELJ: Fata Bošnjić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1780/03 od 22. 8. 2005. godine. 62. AP 801/06 (OD) PODNOSITELJ: Radivoj Jević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj U-63/04 od 26. 4. 2005. godine. 63. AP 861/06 (OD) PODNOSITELJ: Ruža Vidović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Tuzla, broj U-438/05 od 28. 12. 2005. godine;  rješenje Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, broj 02/1-1100299805 od 22. 2. 2005. godine. 64. AP 978/06 (OD) PODNOSITELJ: Hanifa Hankić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-684/04 od 29. 6.2005. godine. 65. AP 993/06 (OD) PODNOSITELJ: Jozo Vukoja Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Široki Brijeg, broj Kž-2/05 od 8. 2. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj K-118/04 od 3. 11.2004. godine. 66. AP 1009/06 (OD) PODNOSITELJ: Jasminka Grcić Pobijani akti/predmet apelacije:  ne osporava niti jednu odluku suda 67. AP 1048/06 (OD) PODNOSITELJ: Proko Stančić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vlade Republike Srpske, broj 02/1-020-844/05 od 7. 7. 2005. godine. 68. AP 1113/06 (OD) PODNOSITELJ: Salko Hasanbegović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-468/05 od 21. 2.2006. godine. 69. AP 1185/06 (OD) PODNOSITELJ: Sifa Koščić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-365/05 od 7. 2. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1098/04 od 31. 1. 2005. godine. 70. AP 1355/06 (OD) PODNOSITELJ: Zdravko Čulić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Ministarstva finansija Republike Srpske - Poreska uprava, broj 06/1.01/0202/120-28/06 od 17. 4. 2006. godine;  rješenje Ministarstva finansija Republike Srpske - Poreska uprava, broj 06/1.01/0202/120-16/06 od 20. 2. 2006. godine. 71. AP 1310/06 (OD) PODNOSITELJ: Marija Abdulić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj U-254/05 od 24. 3. 2006. g. 72. AP 888/06 (OM) PODNOSITELJ: Mesud Mustedanagić Pobijani akti/predmet apelacije  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-406/04 od 20. 12. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj K-67/03 od 16. 7. 2004. godine. 73. 940/06 (OD) PODNOSITELJ: Mulija Osmanbašić Pobijani akti/predmet apelacije  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj U-504/05 od 27. 1. 2006. godine;  rješenje Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata, broj UP-II-04/1-41-1799/05 od 6. 4. 2005. godine;  rješenje Odjela za zdravstvo i ostale usluge građanima, Pododjel za socijalnu zaštitu, Služba za boračko invalidsu zaštitu, Vlade Brčko Distrikta, broj UP-05-4955/04 od 18. 12. 2004. godine. 74. AP 981/06 (OD) PODNOSITELJ: Muhamed Hadžić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1294/04 od 6. 12. 2004. godine;  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-242/05 od 9. 2. 2006. godine. 75. AP 982/06 (OD) PODNOSITELJ: Izudin Šolbić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-415/05 od 7. 2. 2006;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-520/04 od 19. 1. 2005. 76. AP 1040/06 (OD) PODNOSITELJ: Slavko Topić Pobijani akti/predmet apelacije:  protiv rješenja Skupštine opštine Čelinac, broj 01-475-40/06 od 19. 4. 2006. godine. 77. AP 1130/06 (OD) PODNOSITELJ: Milenko Vukoje Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-223/05 od 21. 3. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-286/04 od 25. 1. 2005.g;  presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-87/00 od 23. 4. 2004. g. 78. AP 1224/06 (OD) PODNOSITELJ: Safet Aljević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-848/04 od 17. 1. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-220/04 od 26. 8. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Zenici, broj Mal-1643/03 od 26. 12. 2003. godine. 79. AP 3453/06 (OD) PODNOSITELJ: Edina Hadžić, Nevresa Balvanović i Adnan Gračanin Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-06-000178 od 31. 10. 2006. godine. 80. AP 3265/06 (OD) PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1586/05 od 19. 9. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-553/04 od 18. 10. 2005. godine. 81. AP 3115/06 (OD) PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000347 od 14. 9. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-459/04 od 18. 11. 2005. godine 82. AP 3116/06 (OD) PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000323 od 14. 9. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-582/04 od 9. 12. 2005. godine 83. AP 1666/06 (OD) PODNOSITELJ: Gordana Ivanović Pobijani akti/predmet apelacije:  obavijest Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona broj Ktp-3/06 od 20. 4. i 11. 5. 2006. godine 84. AP 3141/06 (OD) PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1692/05 od 18. 9. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-248/04 od 24. 10. 2005. godine. 85. AP 3205/06 (OD) PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000 339 od 28. 9. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-197/05 od 15. 12. 2005. godine. 86. AP 3398/06 (OD) PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-001 028 od 27. 9. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-95/05 od 17. 2. 2006. godine. 87. AP 1526/05 (OM) PODNOSITELJ: Ahmet Ćufurović i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  Apelanti podnijeli apelaciju žaleći se na dužinu postupaka u predmetima koji se vode kod Općinskog suda u Velikoj Kladuši i osporavju akte navedene u odluci 88. AP 1774/05 (OD) PODNOSITELJ: Edhem Prljača i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Federacije Bosne i Hercegovine, Kantonalne agencije za privatizaciju u Sarajevu, broj 21-04/1-19-612-24 od 25. 7. 2001. godine. 89. AP 2743/06 (OD) PODNOSITELJ: «Avanti» d.o.o. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev-195/05 od 21. 3. 2006. godine;  rješenje Vrhovnog suda, broj Pž-2/04 od 31. 8. 2004.godine. 90. AP 3401/06 (OD) PODNOSITELJ: Mirela Alibegić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog navodnih povreda apelanticinih prava iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ( u daljnjem tekstu: Evropska konvencija) i člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije. 91. AP 3449/06 (OD) PODNOSITELJ: «Kosig Dunav» osiguranje AD Banja Luka, Filijala Foča Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Pž-06-000 004 od 11. 10. 2006. godine;  rješenje Okružnog suda, broj 015-0-Pž-06-000 004 od 12. 12. 2006. godine. 92. AP 2675/05 (OM) PODNOSITELJ: Franjo Babić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-579/04 od 8. 11. 2005. godine
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.