Najava XL sjednice Vijeća od pet sudija sa dnevnim redom

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XL. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 20. septembar 2006. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa XXXIX. sjednice Vijeća od pet sudija održane 12. septembra 2006. godine II. Informacija o zahtjevima za preispitivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetima: AP 936/04, AP 541/05, AP 775/04, AP AP 490/04 i AP 2087/05 za čije usvajanje nema osnova III. Rješenja o preispitivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 1. AP 439/04 (Rješenje) ▪ zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj AP-439/04 od 12. aprila 2005. godine IV. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 1. AP 334/06(OD) PODNOSITELJ: N.B. i O.B Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1137/03 od 28. 11. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda II Sarajevo, broj P-223/02 od 3. 4. 2003. godine. 2. AP 1175/06 (OD) PODNOSITELJ: Kaja Pejić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ zaključak Općinskog suda u Tuzli, broj I-3314/04 od 29. 3. 2006. godine; ▪ platni naloga Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine, broj 40770/05-B od 15. 7. 2005. godine. 3. AP 2636/05 (OD) PODNOSITELJ: Siegfried Langer Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ zbog nedonošenja odluke u razumnom roku od strane Osnovnog suda u Prijedoru, u predmetu broj P-195/05. 4. AP 2407/05 (OD) PODNOSITELJ: Husein Petonjić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenja Općinskog suda u Tuzli, broj I-17953/04 od 17. 8. 2005. godine. 5. AP 1055/05 (OD) PODNOSITELJ: Hrvoje Mladinović i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-107/03 od 18. 1. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-521/02 od 22. 11. 2002. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-798/00 od 28. 1. 2002. godine. 6. AP 1334/05 (OD) PODNOSITELJ: Radoslav Zurovac Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1562/04 od 28. 4. 2005. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj Rs-201/02 od 18. 6. 2004.godine. 7. AP 1098/06 (OD) PODNOSITELJ: Živan Ilić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-563/04 od 15. 12. 2004. godine; ▪ rješenje Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-603/03-I od 26. 10. 2004. godine 8. AP 1420/05 (OD) PODNOSITELJ: Federacija Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo odbrane Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-621/03 od 22. 3. 2005. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj I-9133/02 od 18. 2. 2003. godine. 9. AP 1490/05 (OD) PODNOSITELJ: Moris Dobnik Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-101/04 od 26. 4. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-921/03 od 30. 10. 2003. godine. 10. AP 1514/05 (OD) PODNOSITELJ: Ibrahim Selmanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-119/05 od 18. 5. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Visokom, broj P-77/04 od 18. 5. 2005. godine. 11. AP 1548/05 (OD) PODNOSITELJ: Dubravka Vranješ Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-459/05 od 25. 5. 2005. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Čapljini, broj I-1305/04 od 23. 12. 2004. godine. 12. AP 1596/05 (OD) PODNOSITELJ: «Udžbenici, priručnici i didaktička sredstva» d.d. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-113/03 od 18. 3. 2004. godine. 13. AP 1604/05 (OD) PODNOSITELJ: Vasilija Vuković Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica, broj R-521-101140-1/1-01-42/05 od 9. 4. 2005. godine; ▪ zaključak o dozvoli izvršenja Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Odsjek Banja Luka, broj I-08-402/03 od 25. 10. 2004. godine. 14. AP 2367/06 (OD) PODNOSITELJ: Mehmedalija Omerović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-841/05 od 20. 7. 2006. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1501/04 od 9. 5. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Gračanici, broj P-325/00 od 10. 9. 2004. godine 15. AP 1334/06 (OD) PODNOSITELJ: Ševal Čoloman Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-06-000050 od 21. 2. 2006. godine; ▪ rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj Kv-98/05 od 16. 12. 2005. godine. 16. AP 2079/05 (OD) PODNOSITELJ: Nataša Stevanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija ne sadržava neophodne elemente u smislu člana 19. stav 2. tač. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda 17. AP 2283/05 (OD) PODNOSITELJ: Predrag i Drago Popović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-40/05 od 16. 5. 2005. godine i 1. 11. 2005. godine. 18. AP 1594/05 (OM) PODNOSITELJ: Hasan Hadžić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-476/01 od 13. 5. 2004. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj K-42/00 od 15. 6. 2001. godine 19. AP 2331/06 (OD) PODNOSITELJ: Jelenko Grahovac Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj Kž-438/03 od 22. 4. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda u Banjaluci, broj K-661/98 od 24. 1. 2003. godine. 20. AP 1462/05 (OD) PODNOSITELJ: Sead Mandžuka Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda, broj Gž-217/05 od 4. 5. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-120/04-Z od 28. 1. 2005. godine. 21. AP 2068/05 (OD) PODNOSITELJ: Džemila Koštro Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj U-132/04 od 22. 8. 2005. godine. 22. AP 1362/05 (OD) PODNOSITELJ: Jozo Tomšić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Herecgovine, broj Gž-80/05 od 31. 3. 2005. godine; ▪ ugovor o pravu građenja, finansiranju, projektovanju i upravljanju „Tržnicom Arizona“, broj 0-01-014-2558/01 od 21. 12. 2001. godine; ▪ odluka o usvajanju regulacionog plana „Arizona market“, Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 0-02-022-136/02 od 7. 6. 2002. godine; ▪ rješenje Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 06-475-1534/02 od 19. i 23. 7. 2002. godine; ▪ rješenje Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Dn-2183/02 od 27. 12. 2002. godine. 23. AP 2140/05 (OD) PODNOSITELJ: Tuzlanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-357/05 od 29. 7. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-60/02 od 24. 1. 2005. godine. 24. AP 1500/05 (OD) PODNOSITELJ: Radivoje Dangubić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena zbog neizvršenja rješenja o izvršenju Osnovnog suda u Trebinju, broj I-437/03 od 18. 9. 2003. godine. 25. AP 1509/05 (OD) PODNOSITELJ: Nada Šakan i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj Gž-1728/03 od 23. 5. 2005. godine; ▪ rješenje Osnovnog suda u Prijedoru, broj DN-1058/02 od 12. 5. 2003. godine. 26. AP 1829/05 (OD) PODNOSITELJ: Muradif Hamzabegović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj Kž-56/05 od 16. 6. 2005. godine; ▪ presuda Suda BiH, broj K-107/04 od 3. 3. 2005. godine. 27. AP 1903/05 (OD) PODNOSITELJ: Matija i Jozo Karačić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena radi rušenja njihove obiteljske kuće Bosanskom Brodu. 28. AP 2001/05 (OD) PODNOSITELJ: Velid Tatarević i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenja Vrhovnog suda Federacije BiH, broj Rev-64/04 od 19. 7. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Bihaću i presuda Općinskog suda u Sanskom Mostu, broj P-333/02 od 22. 1. 2003. godine. 29. AP 2070/05 (OD) PODNOSITELJ: Nađa Mahmutagić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH , broj Rev-209/04 od 2. 8. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-635/03 od 1. 10. 2003. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Maglaju, broj P-243/02 od 27. 1. 2003. godine. 30. AP 1522/05 (OD) PODNOSITELJ: Ranko Krneta AP-1522/05 i AP-815/06, Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2177/04 od 17. 5. 2005. godine. 31. AP 1769/05 (OD) PODNOSITELJ: Josip Medenčić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici broj Kž-232/04 od 27. aprila 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Visokom, broj VA-K:3/04 od 6. 7. 2004. godine. 32. AP 1796/05 (OD) PODNOSITELJ: Hasan Ramić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ nepostupanje po njegovom zahtjevu za izvršenje rješenja Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 06-362-488/03-1 od 24. 7. 2003. godine kojim je Medžlisu islamske zajednice Brčko naloženo rušenje bespravno izgrađenog objekta u okviru džamije u Ograđenovcu. 33. AP 2632/05 (OM) PODNOSITELJ: Senad Pendek i Suvad Đuderija Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-439/05 od 2. 11. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj K-52/04 od 18. 5. 2005. godine. 34. AP 439/04 (OD) PODNOSITELJ: Gordana Milićević Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-2274/01 od 9. 2. 2004. godine 35. AP 1658/06 (OD) PODNOSITELJ: «Veletekstil» d.o.o. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ zaključaak Općinskog suda u Sarajevu, broj I-3774/04 od 23. 5. 2006. godine i 5. 4. 2006. godine. 36. AP 2684/05 (OD) PODNOSITELJ: Esad Agić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ protiv presude Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-800/05 od 17. 11. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-1575/02 od 13. 5. 2005. godine. 37. AP 1488/05 (OM) PODNOSITELJ: Vesna Golubčić rođ. Drglin Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-469/02 od 23. 9. 2004. godine. 38. AP 1668/06 (OD) PODNOSITELJ: Rahman Kukić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Kž-2/05 od 30. 3. 2006. godine 39. AP 1942/05 (OD) PODNOSITELJ: Nenad Kuzmanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-372/04 od 6. 7. 2005. godine; ▪ rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, broj 01-372-205/03 od 4. 3. 2004. godine; ▪ rješenje Opštine Doboj Opštinske uprave Odjeljenje za stambeno-komunalne poslov, broj 07-372-1/03 od 1. 7. 2003. godine. 40. AP 1988/05 (OD) PODNOSITELJ: Ibro Kovačević Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2321/04 od 15. 6. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-64/03-A od 20. 2. 2004. godine. 41. AP 2051/05 (OD) PODNOSITELJ: Mustafa Jerković Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Kž-165/05 od 23. 6. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Tuzli, broj Kp-16/05 od 6. 4. 2005. godine. 42. AP 2063/05 (OD) PODNOSITELJ: Abduladhim Maktouf Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-66/05 od 19. 7. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj P-4/04 od 10. 2. 2005. godine. 43. AP 2100/05 (OD) PODNOSITELJ: Sadat Mujić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-823/03 od 18. 7. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Bihaću, broj P-890/00 od 6. 3. 2003. godine. 44. AP 2139/05 (OD) PODNOSITELJ: Inga Kitanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj U-1398/05 od 9. 9. 2005. godine; ▪ rješenje Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoline Hercegovačko-neretvanskog kantona broj UP/II-09-03-25-337/01 od 13. 6. 2005. godine. 45. AP 2148/05 (OD) PODNOSITELJ: Ljiljana Srba Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-171/04 od 2. 9. 2005. godine. 46. AP 2243/05 (OD) PODNOSITELJ: „ARAL“ d.o.o. Zenica Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelant je žalbu naslovio „žalba na rad inspektora Nusreta Klobodanovića i Salka Lete“ gdje se navode nepravilnosti i nezakonitosti koje su pomenuta lica, u svojstvu tržišnih inspektora, načinila prilikom inspekcije u njegovom prodajnom objektu. 47. AP 2316/05 (OD) PODNOSITELJ: Dženan i Ibrahim Kadrić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Kž-161/05 od 14. 9. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Zenici, broj K-22/05 od 20. 6. 2005. godine. 48. AP 1719/05 (OD) PODNOSITELJ: Milorad Rodić i dr. AP- 1719/05, AP-1720/05, AP-1721/05 i AP-1722/05. Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ neizvršenje rješenja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, broj 06-05-8-1/05 od 15. 6. 2005. godine. 49. AP 1807/05 (OD) PODNOSITELJ: Zineta Prežić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-811/05 od 29. 6. 2005. godine. 50. AP 1834/05 (OD) PODNOSITELJ: «Crni» d.o.o. Čitluk Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda Mostar, broj U-1261/05 od 29. 7. 2005. godine. 51. AP 1844/05 (OD) PODNOSITELJ: Zihad Talić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-685/04 od 9. 6. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj GŽ-522/04 od 2. 8. 2004. godine. 52. AP 1866/05 (OD) PODNOSITELJ: Pavo Mišković Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Odžaku, broj U-13/05 od 4. 8. 2005. godine. 53. AP 2330/06 (OD) PODNOSITELJ: Zvonimir Terman Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Okružnog suda Banja Luka, broj 011-0-Gž-06-000 115 od 30. 6. 2006. godine. 54. AP 1788/05 (OM) PODNOSITELJ: Said Atmani Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj U-685/05 od 8. 8. 2005. godine; ▪ rješenje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, broj UP-2/07-1-04-131/05 od 20. 5. 2005. godine; ▪ rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova–Uprava administracije i podrške- Sektor za administraciju Sarajevo, broj UP-1-03/03-4-04-6-676 od 27. 4. 2005. godine. 55. AP 1904/05 (OD) PODNOSITELJ: Hasan Muratović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Bihać, broj RSŽ-529/05 od 8. 6. 2005. godine. 56. AP 2002/05 (OD) PODNOSITELJ: Ismet Prijić i dr. AP-2002/05, AP-2003/05, AP-2004/05 i AP-2005/05 Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ pojedinačne apelacije protiv presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1049/05 od 3. 8. 2005. godine, Gž-216/05 od 26. 7. 2005. godine, Gž-222/05 od 26. 7. 2005. godine, i Gž-218/05 od 11. 7. 2005. godine;presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-116/04-Z od 25. 5. 2005. godine, P-112/04-Z od 28. 1. 2005. godine, P-161/04 od 28. 1.2005. godine, i P-91/04-Z od 28. 1. 2005. godine. 57. AP 2060/05 (OD) PODNOSITELJ: Nuraga Suljagić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-978/04 od 25. 8. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-2064/03 od 26. 4.2004. godine. 58. AP 2082/05 (OD) PODNOSITELJ: Žarko Čerek Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena zbog naknade štete, nastale u toku rata, na nekretninama na području Općine Bosanski Brod. 59. AP 2098/05 (OD) PODNOSITELJ: Rajko Savović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-150/04 od 2. 9. 2005. godine; ▪ presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-586/03 od 22. 1. 2004. godine; ▪ presude Osnovnog suda u Trebinju, broj P-383/02 od 30. 10. 2003. godine. 60. AP 2107/05 (OD) PODNOSITELJ: Mehmed Trgovčević Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj U-1212/05 od 5. 9. 2005. godine. 61. AP 2136/05 (OD) PODNOSITELJ: Marica Radanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Apelacija podnesena zbog naknade štete, nastale u toku rata, na nekretninama na području Općine Bosanski Brod. 62. AP 1947/05 (OD) PODNOSITELJ: Safija Ramić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-146/05 od 14. 7. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-352/03-I od 2. 2. 2005. godine. 63. AP 2129/05 (OD) PODNOSITELJ: Zlatan Babić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-325/03 od 14. 6. 2005. godine; ▪ rješenje Službe za upravu za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar Sarajevo, broj 07/1-23-10739/00 od 5. 6. 2003. godine. 64. AP 2179/05 (OD) PODNOSITELJ: Sulejman Nuhanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-2708/01 od 26. 8. 2003. godine; ▪ rješenje Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, broj UP-II-04-41-321/01 od 5. 7. 2001. godine; ▪ rješenje Kantonalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida domoviskog rata, Odjeljenje Velika Kladuša, broj 16/2-41-253/01 od 25. 4. 2001. godine. 65. AP 2241/05 (OD) PODNOSITELJ: Jovica Šukurma Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ zbog nepoduzimanja radnji na obnovi njegove u ratu uništene kuće. 66. AP 2428/05 (OD) PODNOSITELJ: Ljubo Mitrović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesna radi regulisanja i ostvarivanja prava na isplatu penzije. 67. AP 2508/05 (OD) PODNOSITELJ: Spasoje Gojić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-2634/02 od 30. 6. 2004. godine; ▪ presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-1513/01 od 6. 9. 2002. godine. 68. AP 905/05 (OM) PODNOSITELJ: «Trgoprevoz» d.o.o. Brčko Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena zbog neprovođenja izvršenja dozvoljenog rješenjem Općinskog suda u Sarajevu, broj IP-1788/99 od 29. 6. 1999. godine; ▪ rješenje kojim se Općinski sud oglasio apsolutno nenadležnim za postupanje. 69. AP 2410/05 (OD) PODNOSITELJ: Ejub Majetić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-1011/02 od 18. 8. 2005. godine. 70. AP 2420/05 (OD) PODNOSITELJ: Mira Bajić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Kž-184/04 od 13. 9. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Bihaću, broj K-61/04 od 24. 8. 2004. godine. 71. AP 2496/05 (OD) PODNOSITELJ: Fahrudin Osmanagić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda Mostar, broj U-1473/05 od 3. 10. 2005. godine. 72. AP 2552/05 (OD) PODNOSITELJ: Blagoje Šarenac Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj P-4571/04 od 14. 11. 2005. godine. 73. AP 2563/05 (OD) PODNOSITELJ: Dijaz Muranović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena protiv odluke Institucije Ombudsmena/Ombudsmana Federacije Bosne i Hercegovine, Ured u Sarajevu, broj 377/05 od 17. 10. 2005. godine. 74. AP 2576/05 (OD) PODNOSITELJ: Danijel Kuzmanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj Pžp-1201/05 od 18. 10. 2005. godine; ▪ rješenje Suda za prekršaje Banjaluka, broj IV-490/04 od 1. 3. 2005. godine. 75. AP 2586/05 (OD) PODNOSITELJ: Risto Dolinić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1880/03 od 7. 4. 2005. godine. 76. AP 2662/05 (OD) PODNOSITELJ: Radojka Bakotić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-752/04 od 18. 10. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-1123/02 od 4. 3. 2004. godine. 77. AP 894/05 (OD) PODNOSITELJ: Amir i Amela Ismić Pobijani akti/predmet apelacije: - rješenje Osnovnog suda u Bijeljini, broj P- 718/02 od 23 10. 2003. godine, te zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u upravnom sporu u predmetu Okružnog suda u Bijeljini broj U-60/04. V Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 78. AP 1549/05 (OM) PODNOSITELJ: Izet Dževlan Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-403/03 od 22. 3. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-277/03 od 21. 5. 2003. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-999/96 od 30. 8. 2002. godine.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.