Najava 57. sjednice Vijeća od pet sudija

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem 57. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 13. i 14. decembar 2007. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa 56. sjednice Vijeća od pet sudija održane 8. novembra 2007.godine II. Verifikacija teksta 1. AP 2006/06 PODNOSITELJ: Miodrag Babić Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-795/05 od 20. 4. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž: 687/05 od 6. 4. 2005. godine i Općinskog suda u Sarajevu, broj P-2752/01 od 14. 4. 2004. godine. 2. AP 133/06 PODNOSITELJICA: Aida Hastor Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Goraždu, broj U-207/05 od 23. 12. 2005. godine;  rješenje Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata Sarajevo, broj UP-II-04/1-41-4075/05 od 2. 9. 2005. godine;  rješenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu Općine Goražde, broj UP-I-05-1-41-1134/04 od 30.decembra 2004. godine. III. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 3. AP 2392/06 PODNOSITELJ: Radosav Jović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 110-0-Kž-06-000 115, od 25. 7. 2006. godine. 4. AP 2226/07 PODNOSITELJ: „Soko“ izgradnja objekata d.o.o. Mostar Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-Rev-06-000596, od 15. 5. 2007. godine. Dragica Golijanin Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1117/05 od 20. 4. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1154/04 od 21. 5. 2005. godine. 6. AP 1822/06 PODNOSITELJICA: Hajra Karić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1275/05, od 11. 4. 2006. godine. 7. AP 2121/06 PODNOSITELJICA: Slavica Mališ Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-529/05. 8. AP 2005/06 PODNOSITELJI: Hasan i Halim Mujanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-590/05 od 21. 6. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Foči, broj P-167/04 od 7. 7. 2005. godine. 9. AP 1434/06 PODNOSITELJ: Radomir Dimitrić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-394/04 od 6. 4. 2006. godine. 10. AP 1373/06 PODNOSITELJ: Duško Vujičić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-427/05 od 7. 3. 2006. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Livnu, broj Gž-4/05 od 19. 1. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Livnu, broj R-172/04 od 18. 10. 2004. godine. 11. AP 2283/06 PODNOSITELJ: Branko Bandić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-Gž-06-000592 od 4. 7. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru, broj Mal-3843/04 od 3. 3. 2006. godine. 12. AP 2334/06 PODNOSITELJ: Jakub Hukić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž.1689/04 od 23. 5. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli , broj P.2460/03 od 17. 9. 2004. godine. 13. AP 2508/06 PODNOSITELJ: \"MODI-ŠPED\" d.o.o. Tuzla, Ibrahim Šabića, Damir Šabića i Oljega Petrovića Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1015/04 od 23. 6. 2006. godine. 14. AP 2710/06 PODNOSITELJ: Tuzlanski Kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-06-000258 od 10. 7. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda Tuzla, broj I-2556/05 od 11. 1. 2006. godine. 15. AP 2732/06 PODNOSITELJ: Slobodan Pavičević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, br. 011-0-Gvlž-06-000001 od 13. 7. 2006. godine i 011-0-Gvl-06-000005 od 22. 3. 2006. godine. 16. AP 2919/07 PODNOSITELJ: Sekul Pandžić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-1072/04 od 19. 9. 2007. godine. 17. AP 2563/06 PODNOSITELJ: Svetozar Davidović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1310/05 od 18. 5. 2006. godine;  presuda Općinskog suda I u Sarajevu, broj P-2056/01 od 3. marta 2003. godine. 18. AP 2929/06 PODNOSITELJ: Novo Govedarica Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 242 od 22. 9. 2006. godine;  rješenje Okružnog suda u Bijeljini, broj Gž-405/05 od 3. 11. 2005. godine. 19. AP 2942/07 PODNOSITELJICA: Sanela Cvjetković Pobijani akti/predmet apelacije:  zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u upravnom sporu pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, broj 009-0-U-07-000913;  rješenje Komisije za rješavanje žalbi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo, broj 10-9-06-15-46/07 od 31. 7. 2007. godine;  rješenja Porezne uprave - Kantonalni ured Sarajevo, Ispostava Novo Sarajevo, broj 10-9-3-15-4-10054/05 od 8. 12. 2005. godine. 20. AP 3080/06 PODNOSITELJICA: Fatima Šljivić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-06-000 062 od 27. 9. 2006. godine. 21. AP 3193/06 PODNOSITELJ: «Grading» d.o.o. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Pž-222/05 od 28. 9. 2006. godine;  rješenje Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj PS-2162/04 od 26. 5. 2005. godine. 22. AP 3235/06 PODNOSITELJI: Z.V. i J.V. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda Mostar, broj 007-0-Gž-06-000 910 od 21. septembra 2006. godine;  rješenje Općinskog suda Mostar, broj O-45/99-Č od 8. 6. 2006. godine. 23. AP 108/06 PODNOSITELJ: Tomica Jelić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda Široki Brijeg, br. U-16/04 od 16. 8. 2004. godine i U-16/04 od 31. 8. 2004. godine. 24. AP 150/06 PODNOSITELJ: «Avaz» d.o.o. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-984/03 od 22. 9. godine;  presude Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-2167/00 od 24. 1. 2003. godine. 25. AP 1316/06 PODNOSITELJICA: Suada Talović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda Mostar, broj 007-0-Gž-06-000105 od 23. 2. 2006. godine. 26. AP 1749/06 PODNOSITELJICA: Almira Dizdarić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Rsž-702/05 od 6. 3. 2006. godine. 27. AP 2967/07 PODNOSITELJ: Krsto Kojović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda Trebinje, broj 015-0-Pž-07-000 056 od 11. 9. 2007.godine;  rješenje Osnovnog suda Trebinje, broj 095-0-St-07-000-002 od 23. 2.2007. godine. 28. AP 454/06 PODNOSITELJ: Ilija Pušić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž 693/05 od 19. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P-376/02-I od 4. 3. 2005. godine. 29. AP 1487/06 PODNOSITELJ: Mirsad Ramić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj Ž-120/05 od 13. 4. 2006. godine. 30. AP 2562/06 PODNOSITELJ: Mladenko Sukara Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federaije Bosne i Hercegovine, broj Rev-398/04 od 13. 4. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj GŽ.643/03 od 16. 9. 2004. godine;  presuda Općinskog suda Bugojno, broj P-860/01 od 18. 2. 2003. godine. 31. AP 2498/07 PODNOSITELJ: Savka Ožegović Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog neprovođenja rješenja Općinskog načelnika Općine Sanski Most 32. AP 430/06 PODNOSITELJ: AMG «Eurocentar» d.o.o. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije:  zbog povrede prava na pristup sudu i nedonošenja odluke u razumnom roku u predmetu Okružnog suda u Banja Luci, broj Pž-310/03. 33. AP 802/06 PODNOSITELJ: Slobodan Živković Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Kantonalnog suda Mostar, broj U-1698/05 od 16. 1.2006. godine;  rješenje Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoline Hercegovačko-neretvanskog kantona – Mostar, broj UP-09-25-03-3154/01 od 2. 4. 2004. godine;  rješenje Službe građenja, imovinsko-pravnih i stambenih poslova i zaštite okoline Mostar, dj. broj 07/II-3-1016/98 od 16. 7 2001. godine. 34. AP 456/06 PODNOSITELJI: Vukadin Đorđević i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-256/05 od 6. 2. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Foči, broj P-260/03 od 22. 12. 2004. godine. 35. AP 844/06 PODNOSITELJ: Milivoje Gavrić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-28/04 od 13. 1. 2006. godine. 36. AP 2536/06 PODNOSITELJICA: Aiša Selimović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-965/05 od 4. 5. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1018/04 od 21. 12. 2004. godine;presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-1108/02 od 14. 5. 2004. godine. 37. AP 447/06 PODNOSITELJ: «Raiffeisen Bank» dd Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj PKŽ-20/04 od 15. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj PK-47/04 od 11. 10. 2004. godine. 38. AP 1134/07 PODNOSITELJ: Hasan Osmandić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-001227 od 14. 2. 2007. godine;  presuda Općinskog suda u Visokom, broj 041-O-P-06-000024 od 30. 3. 2006. godine. 39. AP 1261/07 PODNOSITELJ: Goran Trubarac Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-PŽ-07-000 019 od 16. 2. 2007. godine. 40. AP 1793/06 PODNOSITELJICA: Zorka Grujić-Marković Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj Gž-377/04 od 29. 3. 2006. godine;  rješenje Osnovnog suda u Sokocu, broj P-269/03 od 1. 6. i 9. 3. 2004. godine. 41. AP 2638/07 PODNOSITELJ: Đ.S. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-06-000 073 od 17. 8. 2007. godine;  presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-84/05 od 24. 10. 2005. godine. 42. AP 1007/06 PODNOSITELJ: Miroslav Vrgoč Pobijani akti/predmet apelacije:  zbog neizvršenja pravosnažnog rješenja Skupštine opštine Kupres Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, broj 04/14-475-32/91 od 16. septembra 1991. godine. 43. AP 2760/07 PODNOSITELJI: Razija Demiri i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0- Rev -06-000984 od 7. 8. 2007. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000 466 od 17. 7. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Zenici, broj P-1172/01 od 4. 1. 2006. godine. 44. AP 1814/06 PODNOSITELJ: DOO «Trgoprevoz» Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-981/02 od 19. 4. 2006. godine;  rješenje Ministarstva finansija Republike Srpske-Odbor za rješavanje poreskih žalbi, broj 01/0104/413-152702 od 5. 8. 2002. godine;  rješenje Porezne uprave-Sektor istraga, obavještavanje i kontrola velikih poreskih obveznika-Odjeljenje za kontrolu velikih poreskih obveznika, broj 01/0101/490-1720/02 od 29. 3. 2002. godine. 45. AP 2287/06 PODNOSITELJ: Hercegovačko-Neretvanski Kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-Gž-06-000729 od 4. 7. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P-328/00-I od 7. 4. 2006. godine. 46. AP 1575/06 PODNOSITELJI: Ljiljana i Bojan Ćirković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-144/05 od 31. 3. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj Gž-249/03 od 30. 4. 2003. godine;  presuda Osnovnog suda u Zvorniku, broj P-304/02 od 10. 12. 2002. godine. 47. AP 1713/06 PODNOSITELJICA: Adela Išaretović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-10/05 od 10. 11. 2005. godine i Kantonalnog suda Sarajevo, broj Gž-1035/04 od 22. 7. 2004. godine;  presuda Općinskog suda Sarajevo, broj PR-145/01 od 6. 2. 2004. godine. 48. AP 1743/06 PODNOSITELJ: Sava Miladinović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Bihać, broj U-38/05 od 23. 1. 2006. godine;  rješenje Unsko-Sanskog Kantona-Kantonalnog ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline, broj 11/2-23-445-UP-2/04 od 29. 1. 2005. godine;  rješenje Općinskog načelnika Općine Sanski Most, broj 03-23-875/99 od 10. 9. 2004. godine. 49. AP 1755/06 PODNOSITELJICA: Šuhreta Odžaković Pobijani akti/predmet apelacije:  zbog nepoduzimanja radnji na obnovi njene u ratu uništene kuće. 50. AP 1769/06 PODNOSITELJ: Atif Zulović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Mostarum, broj 007-0-Gž-06-000433 od 18. maja 2006. godine i rješenja Općinskog suda u Mostaru, broj I-5/06 od 27. 2. 2006. godine. 51. AP 1829/06 PODNOSITELJ: Rifat Zemanjić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda Banja Luka, broj U-483/05 od 19.4. aprila 2006. godine. 52. AP 1845/06 PODNOSITELJ: Medo Ahmetagić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, broj UP-II-04-41-683/2000 od 23. 12. 2000 godine. 53. AP 1856/06 PODNOSITELJ: Hariz Bjelić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-747/05 od 8. 5. 2006. godine. 54. AP 2454/06 PODNOSITELJ: Nebojša Đurić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj U-804/05 od 14. 7. 2006. godine;  rješenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, broj 05/5-560-3669/05 od 11. 8. 2005. godine;  rješenje Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu Opštine Istočni Drvar, broj 05-561-4/05 od 23. 6. 2005. godine. 55. AP 2512/06 PODNOSITELJI: Radana Petković i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-668/05 od 23. 5. 2006. godine. 56. AP 2525/06 PODNOSITELJ: Mirko Mirković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-75/05 od 2. 6. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj Gž-472/02 od 18. 10. 2004. godine;  presuda Osnovnog suda u Sokocu, broj P-90/01 od 30. 5. 2002. godine. 57. AP 2366/06 PODNOSITELJ: Adem Mujkanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-836/05 od 30. 5. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1170/04 od 24. 3.2005. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-1833/02 od 4. 6. 2004. godine. 58. AP 2537/06 PODNOSITELJICA: Zora Ponjević Pobijani akti/predmet apelacije  rješenje Komisije za provedbu člana 143. Zakona o radu Ministarstva privrede Srednjobosanskog Kantona broj 04-1-34-355/00-7549-96-3740 od 11. 10. 2005. godine. 59. AP 2594/06 PODNOSITELJ: «Di Am Company» d.o.o. Mostar Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-235/05 od 4. 5. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda Mostar, broj Pž-67/04 od 22. 11. 2004. godine;  presuda Općinskog suda Mostar (u daljnjem tekstu: Općinski sud) broj PS-II-53/03 od 23. aprila 2004. godine 60. AP 821/06 PODNOSITELJ: PTP «Agroeksport» Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-348/04 od 2. 11. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Travniku, broj Gž-355/00 od 18. 1. 2001. godine;  presuda Općinskog suda u Jajcu, broj P-105/99 od 20. 7. 2000. godine. 61. AP 859/06 PODNOSITELJ: «Toplota» DOO» Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj Pž-119/05 od 6. 12. 2006. godine;  rješenje Osnovnog suda u Tesliću, broj Ip-3/02 od 30. septembra 2005. godine. 62. AP 1307/06 PODNOSITELJ: Hamdo Suljević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Uvl-32/01 od 1. 2. 2006. godine;  rješenje Vrhovnog suda, broj U-1944/01 od 5. 7. 2001. godine. 63. AP 1318/06 PODNOSITELJI: Tatjana Nikić i dr. Spojene apelacije: AP-1318/06, AP-1319/06, AP-1320/06, AP-1321/06, AP-1345/06, AP-1377/06, AP-1459/06, AP-1486/06, AP-1569/06 i AP-1852/06. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda i rješenje Okružnog suda u Banjaluci, navedena u izreci ove odluke. 64. AP 1457/06 PODNOSITELJ: Teofik Dedić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog kršenja apelantovog prava na imovinu. 65. AP 1570/06 PODNOSITELJ: Miloš Pribić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj Ž-79/04 od 21. 3. 2006. godine. 66. AP 1642/06 PODNOSITELJ: Krešo Marić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj P- 440/03 od 19. 9. 2005. godine. 67. AP 1654/06 PODNOSITELJ: Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-66/05 od 21. 3. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Goraždu, broj Pž-23/04 od 4. 11. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Goraždu, broj P-89/04 od 11. 6. 2004. godine. 68. AP 1667/06 PODNOSITELJICA: Đurđica Sekulić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-697/04 od 14. 7. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj Pr-2456/03 od 18. 2. 2004. godine. 69. AP 1669/06 PODNOSITELJ: Tane Gašanović Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena radi postupka pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine. 70. AP 1776/06 PODNOSITELJ: I. J. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenic, broj Gž-1694/05 od 18. 5. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-490/05 od 19. 10. 2005. godine. 71. AP 2508/07 PODNOSITELJ: Ibrahim Golubović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-07-000 128 od 5. 7. 2007. godine;  presuda Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-K-07-000 007 od 19. aprila 2007. godine. 72. AP 927/07 PODNOSITELJI: Petar Rađakovića i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Odžaku, broj 002-0-Gž-07-000008 od 13. 2. 2007. godine;  presuda Općinskog suda u Orašju, broj P-18/02 od 11. 10. 2006. godine. 73. AP 1390/07 PODNOSITELJI: Lazar Gudelj i Milosava Rogan Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-339/05 od 20. 3. 2007. godine;  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-278/04 od 3. 3. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-104/01 od 24. 4. 2002. godine. 74. AP 328/06 PODNOSITELJ: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br. Rev-254/04 od 30. 8. 2005. godine i Pž-69/02 od 16. 12. 2003. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevo, broj Ps-502/00 od 15. 12. 2001 godine. 75. AP 2961/07 PODNOSITELJ: Milosav Samardžić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-07-000 207 od 15. 10. 2007. godine;  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Kv-07-000-053-p od 10. 10. 2007. godine. 76. AP 2962/07 PODNOSITELJ: Savo Lazarević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-07-000 207 od 15. 10. 2007. godine;  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Kv-07-000-053-p od 10. 10. 2007. godine. 77. AP 2066/07 PODNOSITELJ: Adel Tukar Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj 006-0-Gž-07-000 406 od 21. 6. 2007. godine;  presuda Općinskog suda u Bugojnu, broj 046-0-P-06-000 348 od 1. 2. 2007. godine. 78. AP 2685/07 PODNOSITELJICA: Delveta Šehić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Uvp-07-000065 od 29. 8. 2006. godine. 79. AP 443/06 PODNOSITELJ: Dominik Musa Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-1317/05, od 22. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P-821/02-I, od 13. 6. 2005. godine. 80. AP 313/06 PODNOSITELJ: Ljubomir Jerinić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1163/04 od 29. 11. 2005. godine. 81. AP 376/06 PODNOSITELJ: Žarko Crnjak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj: Gž. 466/05 od 27. 12. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Foči, broj: P. 573/90 od 30. 6. 2005. godine. 82. AP 401/06 PODNOSITELJ: Husein Fehrić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-570/04 od 18. 1. 2006. godine. 83. АP 426/06 PODNOSITELJ: Miroslav Mijanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-357/05 od 20. 12. 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda u Trebinju, broj P-362/06 od 3. maja 2005. godine. 84. AP 453/06 PODNOSITELJICA: Ruža Radović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-436/04, od 8. 12. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-741/03, od 16. 3. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-876/01 od 18. 12. 2002. godine. 85. AP 518/06 PODNOSITELJ: Goran Pavlović Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka Okružnog suda u Banjaluci, broj Gž-1749/05, od 27. 12. 2005. godine. 86. AP 537/06 PODNOSITELJICA: Ismeta Vošanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj: Gž. 454/05 od 16. 12 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda u Doboju, broj: Rs. 193/04 od 12. 4. 2005. godine. 87. AP 928/07 PODNOSITELJI: Makso Živković i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Odžaku, broj 002-0-Gž-07-000 006 od 15. 1. 2007. godine;  presuda Općinskog suda u Orašju, broj P-23/02 od 11. 10. 2006. godine. 88. AP 1006/06 PODNOSITELJ: Stjepan Barnjak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž. 1728/05 od 10. 3. 2006. godine;  rješenje Kantonalnog suda, broj Gž. 1913/02 od 15. 2. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj I-1100/02 od 30. 1. 2004. godine. 89. AP 2763/07 PODNOSITELJ: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj Rev-15/07 od 24. 9. 2007. godine;  broj Pž-07/06 od 22. 5. 2007. godine i broj P-400/05 od 28. 9. 2006. godine. 90. AP 3445/06 PODNOSITELJI: Aco Josića i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Odžaku, broj 002-0-Gž-06-000 127 od 25. 10. 2006. godine, 002-0-Gž-06-000 051 od 16. 3. 2007. godine i 002-0-Gž-07-000 050 od 16. 3. 2007. godine i presuda Općinskog suda u Orašju, broj P-105/02 od 14. 8. 2006. godine, P-173/02 od 20. 10. 2006. godine i P-190/02 od 20. 10. 2006. godine. 91. AP 1828/06 PODNOSITELJ: Pero Gudelj Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-346/05 od 18. 4. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj K-49/01 od 4. 4. 2005. godine. 92. AP 3068/07 PODNOSITELJ: Zoran Vilotić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-07-000 147 od 11. 9. 2007. godine;  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-K-07-000 002 od 16. 5. 2007. godine. 93. AP 1227/06 PODNOSITELJ: Milutin Mihajlović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-2550/03 od 27. 2. 2006 godine;  rješenje Osnovnog suda u Banja Luci, broj I-6625/02 od 29. 8. 2003. godine. 94. AP 1896/06 PODNOSITELJ: Senad Mujić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-827/05 od 18. 4. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-226/04 od 5. 1. 2005. godine;presuda Općinskog suda u Bihaću, broj P-87/03 od 4. 12. 2003 godine. 95. AP 1956/06 PODNOSITELJICA: Mevzeta Šišić Pobijani akti/predmet apelacije:  protiv Rješenja Kantonalnog suda u Livnu, broj 010-0-Gž-06-000-145 od 24. 5. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Livnu, broj I-793/04 od 13. 2. 2006. godine. 96. AP 2012/06 PODNOSITELJ: Anto Radman Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-1276/04 od 17. 5. 2006. godine;  rješenje Ministarstva za rad i boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske, broj 05-5-173-4562/04 od 26. 8. 2004. godine;  rješenje Komisije za implementaciju člana 152. Zakona o radu Republike Srpske, broj 05/5-173-668-MM od 11. 6. 2004. godine. 97. AP 2317/06 PODNOSITELJ: «PUTNIKTOURS-PROZOR» D.O.O. Jablanica Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-Gž-06-000 326 od 1. 6. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Konjicu, broj I-530/05 od 12. 1. 2006. godine. 98. AP 2333/06 PODNOSITELJI: Vildana Cinac i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj 001-0-Gž-06-00 704 od 1. 6. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Bihaću, broj PR-193/01 od 26. 12. 2005. godine. 99. AP 2501/06 PODNOSITELJ: Jovo Šinik Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Ž-342/04 od 18. 5. 2006. godine. 100. AP 2528/06 PODNOSITELJ: Tomica Jelić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog dužine trajanja sudskog postupka i nedonošenja odluke u razumnom roku pred Općinskim sudom u Širokom Brijegu (u daljnjem tekstu: Općinski sud) u predmetu broj P-169/05. 101. AP 2612/06 PODNOSITELJ: Hamdo Suljović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-U-06-000952 od 29. 8. 2006. godine. 102. AP 2781/07 PODNOSITELJ: DOO «Elvis» Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000641 od 26. 6. 2007. godine; Presude Kantonalnog suda u Bihaću, broj Pž-331/03 od 14. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Velikoj Kladuši, broj Ps-4/03 od 2. 10. 2003. godine;  rješenja Kantonalnog suda, broj 193/02 od 25. oktobra 2002. godine;  rješenje Općinskog suda, broj DN-343/01 od 26. 10. 2001. godine. 103. AP 3004/06 PODNOSITELJ: Husein Bahor Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-570/05 od 27. 6. 2006. godine, i presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-99/05-I od 21. 10. 2005. godine. 104. AP 3123/06 PODNOSITELJI: Franjo Zelenika i Mario Lončar Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-915/05 od 6. 6. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-944/03 od 12. 5. 2005. godine. 105. AP 3155/06 PODNOSITELJICA: Jasmina Prošić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1034/05 od 17. 10. 2006. godine. 106. AP 3197/06 PODNOSITELJ: Stojan Simić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Doboju, br. 013-0-Gž-06-000 666 od 25. 9. 2006. godine i Gž-822/05 od 29. 5. 2006. godine;  rješenje Osnovnog suda u Doboju, br. Rl-449/01 od 11. 7. 2006. godine i 6. 6. 2005. godine. 107. AP 3227/06 PODNOSITELJ: Miro Jurišić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Kž-05-000 406 od 15. 6. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu, broj K-75/04 od 30. 12. 2004. godine. 108. AP 431/06 PODNOSITELJ: Nenad Ješić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog dužine trajanja postupka i nedonošenja odluke u razumnom roku. 109. AP 1096/06 PODNOSITELJ: Adem Husanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-702/04 od 17. 1. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Gračanici, broj Gž-815/03 od 7. 7. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Gračanici, broj P-480/01 od 15. 1. 2003. godine. 110. AP 2250/06 PODNOSITELJ: Edin Džuho Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-06-000304 od 29. 6. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-K-06-000002 od 5. 4. 2006. godine. 111. AP 2262/06 PODNOSITELJ: Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-464/05 od 18. 5. 2006. godine;  rješenje Osnovnog suda u Foči, broj R-9/05 od 22. 6. 2005. godine. 112. AP 2306/06 PODNOSITELJ: Midhat Pipić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Doboju, broj U-108/05 od 23. 5. 2006. godine;  rešenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Banja Luka, broj 05-050-01-717/05 od 29. 6. 2005. godine;  zaključak Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica – Odsjek Ministarstva Derventa, broj 05-050-14-122/02 od 10. 11. 2003. godine. 113. AP 2320/06 PODNOSITELJICA: Mirela Đerimanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2679/05 od 19. 6. 2006. godine. 114. AP 2669/07 PODNOSITELJ: Kasim Ibrić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-U-07-000 118 od 3. 9. 2007. godine;  rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona broj 12-23-85/03 od 31. 1. 2007. godine. 115. AP 2797/07 PODNOSITELJ: Aleksandar Pajdaković Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-07-000 207 od 15. 10. 2007. godine;  rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci – Posebno odjeljenje za organizovani kriminal i najteže oblike privrednog kriminala, broj 011-0-Kv-07-000 053-p od 10. 10. 2007. godine. 116. AP 1211/06 PODNOSITELJI: Željko Volaš i dr. AP-1211/06, AP-1212/06, AP-1346/06, AP-1408/06, AP-1422/06, AP-1697/06, AP1869/06, AP-1899/06, AP-1900/06, AP-1901/06, AP-1902/06, AP-1903/06, AP-1932/06, AP-1933/06, AP-1934/06, AP-1946/06, AP-1959/06, AP-1973/06, AP-1975/06, AP-1988/06, AP-2003/06, AP-2016/06, AP-2017/06, AP-2020/06, AP-2021/06, AP-2022/06, AP-2023/06, AP-2024/06, AP-2025/06, AP-2026/06, AP-2027/06, AP-2028/06, AP-2029/06, AP-2030/06, AP-2031/06, AP-2032/06, AP-2033/06, AP-2034/06, AP-2035/06, AP-2036/06, AP-2037/06, AP-2038/06, AP-2039/06, AP-2040/06, AP-2041/06, AP-2042/06, AP-2043/06, AP-2044/06, AP-2045/06, AP-2046/06, AP-2047/06, AP-2048/06, AP-2049/06, AP-2050/06, AP-2051/06, AP-2052/06, AP-2053/06, AP-2054/06, AP-2055/06, AP-2056/06, AP-2057/06, AP-2058/06, AP-2059/06, AP-2060/06, AP-2061/06, AP-2062/06, AP-2063/06, AP-2064/06, AP-2065/06, AP-2066/06, AP-2067/06, AP-2068/06, AP-2069/06, AP-2070/06, AP-2071/06, AP-2072/06, AP-2073/06, AP-2074/06, AP-2075/06, AP-2076/06, AP-2077/06, AP-2078/06, AP-2079/06, AP-2080/06, AP-2081/06, AP-2082/06, AP-2083/06, AP-2084/06, AP-2085/06, AP-2086/06, AP-2087/06, AP-2088/06, AP-2089/06, AP-2090/06, AP-2091/06, AP-2092/06, AP-2093/06, AP-2094/06, AP-2095/06, AP-2096/06, AP-2097/06, AP-2098/06, AP-2099/06, AP-2100/06, AP-2101/06, AP-2102/06, AP-2103/06, AP-2104/06, AP-2105/06, AP-2106/06, AP-2107/06, AP-2108/06, AP-2109/06, AP-2110/06, AP-2111/06, AP-2112/06, AP-2113/06, AP-2114/06, AP-2115/06, AP-2116/06, AP-2117/06, AP-2118/06, AP-2119/06, AP-2120/06, AP-2130/06, AP-2210/06, AP-2211/06, AP-2222/06, AP-2223/06, AP-2224/06, AP-2226/06, AP-2227/06, AP-2263/06, AP-2264/06, AP-2276/06, AP-2277/06, AP-2278/06, AP-2279/06, AP-2280/06, AP-2293/06, AP-2294/06, AP-2307/06, AP-2308/06, AP-2350/06, AP-2376/06, AP-2388/06, AP-2410/06, AP-2423/06, AP-2445/06, AP-2446/06, AP-2460/06, AP-2504/06, AP-2505/06, AP-2543/06, AP-2585/06, AP-2600/06, AP-2601/06, AP-2602/06, AP-2605/06, AP-2615/06, AP-2630/06, AP-2641/06, AP-2688/06, AP-2689/06, AP-2717/06, AP-2750/06, AP-2809/06, AP-2810/06, AP-2811/06, AP-2824/06, AP-2858/06, AP-2859/06, AP-2860/06, AP-2938/06, AP-2939/06, AP-2962/06, AP-3045/06, AP-3059/06, AP-3076/06, AP-3130/06, AP-3158/06, AP-3308/06, AP-3335/06, AP-3336/06, AP-3337/06, AP-3452/06 i AP-3459/06. Pobijani akti/predmet apelacije: 117. AP 2681/07 PODNOSITELJ: Sead Huskić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Bihaću br. 001-0-KPS-07-000 031 od 17. 9. 2007. godine, 001-0-Kv-0-000 113 od 10. 9. 2007. godine i broj 001-0-KPS-07-000 031 od 6. 9. 2007. godine. 118. AP 1915/06 PODNOSITELJICA: Razija Šahbegović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Doboju, broj U-86/05 od 19. 4. 2006. godine. 119. AP 2838/07 PODNOSITELJICA: Elmedija Kaliman Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-1202/05 od 13. 7. 2007. godine. 120. AP 1314/06 PODNOSITELJI: Muamer Bajrović i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Goraždu, broj 005-0-Gž-06 000 028 od 27. 2. 2006. godine. 121. AP 1278/06 PODNOSITELJ: Sabrija Smajić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-468/05 od 6. 3. 2006. godine. 122. AP 2876/07 PODNOSITELJ: Nikola Šego Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-07-000 218 od 25. 10. 2007. godine;  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-Kv-07-000 061 od 19.10. 2007. godine, broj 013-0-Kv-07-000 056 od 22. 9. 2007. godine i broj 013-0-Kpp-07-000 030 od 20. 9. 2007. godine. 123. AP 2705/06 PODNOSITELJ: Arif Mašić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj 001-0-Gž-06-000 803 od 9. 8. 2006. godine. 124. AP 2718/06 PODNOSITELJ: Jozo Mandić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kvl.z.-8/05 od 24. 8. 2006. godine. 125. AP 2358/07 PODNOSITELJI: Zemine Okanović i dr. AP-2358/07, AP-2359/07, AP-2360/07, AP-2361/07, AP-2362/07, AP-2363/07, AP-2364/07, AP-2365/07, AP-2366/07, AP-2367/07, AP-2368/07, AP-2369/07, AP-2370/07, AP-2371/07, AP-2372/07, AP-2373/07, AP-2374/07, AP-2375/07, AP-2376/07, AP-2377/07, AP-2378/07, AP-2379/07, AP-2380/07, AP-2381/07, AP-2382/07, AP-2383/07, AP-2384/07, AP-2385/07, AP-2386/07, AP-2387/07, AP-2388/07, AP-2389/07, AP-2390/07 Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog neokončavanja izvršnih postupaka pred Općinskim sudom u Cazinu radi naplate dosuđenih potraživanja iz radnog odnosa. 126. AP 1360/06 PODNOSITELJ: Ranko Krivošija Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog neizvršenja Rješenja o izvršenju Osnovnog suda u Višegradu (u daljnjem tekstu: Osnovni sud), broj I-81/99 od 16. augusta 1999. godine 127. AP 1781/07 PODNOSITELJ: D. S. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-06-000 169 od 29. 3. 2007. godine;  presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj K-64/05 od 15. 5. 2006. godine. Rješenja o neprovođenju odluke 128. RJEŠENJE O NEPROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/01/7252 Marijan BENEŠ protiv REPUBLIKE SRPSKE 129. RJEŠENJE O NEPROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/02/9364 Duško KARANOVIĆ Protiv BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE i REPUBLIKE SRPSKE 130. RJEŠENJE O NEPROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/02/11139 Anka MILJANOVIĆ protiv REPUBLIKE SRPSKE 131. RJEŠENJE O NEPROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/02/12546 Alija ČUSTOVIĆ protiv FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 132. RJEŠENJE O PROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/03/13736 Niko MIHAJLOVIĆ protiv FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 133. RJEŠENJE O NEPROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/03/14589 Petar DMITROVIĆ protiv FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Odluka o daljnjim pravnim ljekovima 134. ODLUKA O DALJNJIM PRAVNIM LIJEKOVIMA Predmeti br. CH/99/2425, CH/99/2426, CH/99/2427, CH/99/2428, CH/99/2429, CH/99/2430, CH/99/2431, CH/99/2433, CH/99/2434 i CH/99/2435 Neđeljko UBOVIĆ, Ilija UBOVIĆ, Mlađen UBOVIĆ, Radovan HAJDER, Mihajlo TRAVAR, Pero KRČMAR, Stoja JUZBAŠIĆ, Nikola (Riste) HAJDER, Pane ŠAVIJA i Zdravko RADIČIĆ protiv FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Razno
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.