LXVII sjednica Malog vijeća i XLV sjednica Vijeća od pet sudija

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je dana 15. 02. 2007. godine održao LXVII sjednicu Malog vijeća, a nakon toga i XLV sjednicu Vijeća od pet sudija. Na sjednici Malog vijeća Ustavni sud je razmatrao dva zahtjeva za donošenje privremenih mjera i donio odgovarajuće odluke. Na Vijeću od pet sudija Ustavni sud je riješio osamdesetosam predmeta. Pored ostalog, Ustavni sud je odbio kao neosnovanu apelaciju VF komerc d.o.o. podnesenu protiv presuda Kantonalnog suda u Zenici kojima su odbijene apelantove tužbe protiv rješenja organa uprave kojima je odbijen zahtjev apelanta za povrat posebne pristojbe. Ustavni sud je zaključio da Kantonalni sud u Zenici nije proizvoljno primijenio materijalno pravo na način koji bi kršio apelantova ustavna prava. Nadalje, u predmetu AP-888/06 Ustavni sud je odbio kao neosnovanu apelaciju Mesuda Mustedanagića podnesenu protiv presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojom je apelant oglašen krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlasti i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine. Ustavni sud je zaključio da nema povrede prava na pravično suđenje jer osporene presude redovnih sudova u obrazloženjima sadrže precizne razloge na osnovu kojih su primijenjeni zakonski propisi na kojima se zasnivaju. Ustavni sud je takođe zaključio da nema elemenata koji bi ukazivali da je u bilo kojoj fazi postupka apelant tretiran na način koji bi vodio kršenju principa «jednakosti oružja». Naredna sjednica Vijeća od pet sudija održaće se 6. marta 2007. godine, a plenarna sjednica (devet sudija) održaće se 30. i 31. marta 2007. godine. U međuvremenu, Ustavni sud će 27. februara 2007. godine održati sjednicu Malog vijeća Privremenog odjeljenja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za rješavanje preostalih predmeta bivšeg Doma za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu.
Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.