Dnevni red 132. sjednice velikog vijeća

Na osnovu čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem

132. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 23. juni 2021. godine
sa početkom u 9:30


Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 131. elektronske sjednice Velikog vijeća Ustavnog suda BiH od 9. juna 2021. godine

II.    Memorandumi o preispitivanju

1.    AP-1889/18 (Petrol BH Oil Company“ d.o.o. Sarajevo)

III.    Odluke o meritumu

1.    AP-4538-17 ("BL SJAJ" d.o.o. Banja Luka)
2.    AP-166-18 (Udruženje "Vaša prava BiH")
3.    AP-350-18 (Islamska zajednica u BiH, Medžlis Islamske zajednice Ustikolina)
4.    AP-923-18 (Srpko Vučenović)
5.    AP-2422-18 (Radivoje Janković)
6.    AP-3224-18 (Federacija BiH - Vlada F BiH - Služba za zajedničke poslove organa i tijela F BiH)
7.    AP-3330-18 (Vahid Hadrović)
8.    AP-4157-18 (Drago Simić)
9.    AP-6534-18 (AB Ukio Bankas Kaunas Litvanija)
10.    AP-190-19 (Amina Ahmetović i drugi (33))
11.    AP-561-19 (Borislav Soldat)
12.    AP-1140-19 (Davor  Dragičević)
13.    AP-1198-19 (Amina Ahmetović i drugi (30))
14.    AP-1689-19 (Salih Alijagić)
15.    AP-2994-19 (Ljubiša Vuković)
16.    AP-3281-19 ("Mrkonjić putevi" a.d. Mrkonjić Grad)
17.    AP-4403-19 (Meridian A.D. Banja Luka)
18.    AP-3843-19 (Nail Bunjo)
19.    AP-5022-19 (Bosna i Hercegovina)
20.    AP-4984-19 (Agencija za privatizaciju FBiH)
21.    AP-1791-21 (Marko Bagarić)
22.    AP-5015-19 (Helena Krešić)
23.    AP-533-21 (Nedžad Hasić)
24.    AP-2982-19 (Općina Stari Grad Sarajevo)
25.    AP-3319-19 (Armin Hadžić)
26.    AP-4545-19 (Agencija za privatizaciju FBiH)
27.    AP-4882-19 (Ismet Suljendić)
28.    AP-1107-20 (B. B.)
29.    AP-3903-19 (M. I.)
30.    AP-4552-19 (Vesna Vejnović)
31.    AP-3483-19 (Općina Stari Grad Sarajevo)
32.    AP-2821-19 ("Borovo" d.d.)
33.    AP-4290-19 (Republika Srpska)
34.    AP-238-20 (Bojan Raonić)
35.    AP-4629-19 (Haris Bašalić)
36.    AP-4810-19 (Sanela Dračić)
37.    AP-3757-19 (Smilja Đukić)
38.    AP-3556-19 (Sretko Drvođelja)
39.    AP-4970-19 (F. B.)
40.    AP-1760-19 ("Borovo" d.d.)
41.    AP-4475-19 (Hotel Tuzla D.D. Tuzla)
42.    AP-1303-21 (A.M.)
43.    AP-2237-19 (Jelenko Vasić)
44.    AP-4533-19 (S.B.)
45.    AP-1305-21 (Zijad Blekić)
46.    AP-46-20 (Zulić Fehim)
47.    AP-366-20 (Savo Bajić)
48.    AP-3992-19 (Refik Kurgaš)
49.    AP-1262-21 (Adrijan Jurković)
50.    AP-3660-19 (Zoran Babić)
51.    AP-4874-19 (Zuhra Ibrišić)
52.    AP-4899-19 (Alma Čustović)
53.    AP-4976-19 (Esad Merdan)
54.    AP-4631-19 (Teufik Avdić)
55.    AP-4210-19 ("D&G LARA" d.o.o. Mostar)
56.    AP-3650-19 (Felić Šaban kao vl. O.S.D. "MEGAL-A")
57.    AP-5009-19 (Vladimir Ljubojević)
58.    AP-4964-19 (A.M.)
59.    AP-4991-19 (Tehnograd-Company d.o.o. Tuzla)
60.    AP-98-20 (Željko Katić)
61.    AP-570-20 (LJ. M.)
62.    AP-11-20 (Stojan Đakić)
63.    AP-45-20 (S. C.)
64.    AP-57-20 (Smiljana Ančić)
65.    AP-362-20 (D. S.)
66.    AP-1558-20 (A. H.)
67.    AP-1544-20 ("LALAX COMPANY" d.o.o. Gradačac)
68.    AP-3554-20 (Advokat T. K.)
69.    AP-3597-20 (Atifa Abazović)
70.    AP-3789-20 (I. Ć.)
71.    AP-1660-21 (D. R.)
72.    AP-3631-20 (Damir Selimović)
73.    AP-2047-20 (Advokat Mersiha Beganović-Memić)
74.    AP-4384-20 (Edina Šabanac)
75.    AP-4390-20 (Ćazim Bosankić)
76.    AP-2604-20 (Mile Marković)
77.    AP-597-20 (Andrija Markelić)
78.    AP-3300-20 (Nusret Halilčević)
79.    AP-3395-20 (Namik Hadžiomerović)

IV.    Odluke o dopustivosti – prima facie

V.    Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

VI.    Razno


Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.