Treća godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini

Treća godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini

Ustavni sud Bosne i Hercegovine i The AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) kao suorganizatori, a u suradnji s Visokim sudbenim i tužiteljskim vijećem Bosne i Hercegovine, organizirali su u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu Treću godišnju konferenciju najviših sudova u Bosni i Hercegovini.

Tema ovogodišnjeg Pravosudnog foruma je bila „Pravo na suđenje u razumnom roku“. Na Forumu se razgovaralo o standardima Europskog suda za ljudska prava, te o građanskim i kaznenopravnim aspektima suđenja u razumnom roku s posebnim osvrtom na praksu u BiH.

Zlatko M. Knežević, predsjednik Ustavnog suda BiH, istaknuo je: „Današnji pravosudni forum o ovoj temi daje doprinos u dva pravca: prvi pravac daje mogućnost domaćim sucima da izlaganjem prakse Europskog suda i komparativne prakse izlože i svoje stavove o rješavanju ovog problema, dok drugi pravac omogućava da se uz sudjelovanje ministara pravde prikazom mogućih zakonodavnih rješenja raspravi mišljenje sudaca o mogućim rješenjima.“

Nj. E. Matthew Field, britanski veleposlanik u BiH, u svom izlaganju istaknuo je sljedeće: „Vladavina prava je ključna u bilo kojem demokratskom društvu. Zbog toga je Ujedinjeno Kraljevstvo ponosno što vladavinu prava stavlja u središte svojih odnosa s Bosnom i Hercegovinom jer je od krucijalnog značaja za njene građane, njene kompanije i njene potencijalne investitore da vide da nitko nije iznad zakona.“

Lord Reed, dopredsjednik Vrhovnog suda Ujedinjenog Kraljevstva, o svom ponovnom susretu sa sucima u Bosni i Hercegovini je izjavio: „Pričinjava mi veliko zadovoljstvo što sam se vratio u Bosnu i Hercegovinu i što ponovno provodim vrijeme sa sucima u razgovoru o temama od zajedničkog interesa, uključujući transparentnost sudskog postupka. Iz našeg iskustva u Velikoj Britaniji, osiguravanje transparentnosti sudova jedna je od najsnažnijih garancija neovisnog pravosudnog sustava koja doprinosi očuvanju legitimnosti demokratskih institucija koje neovisni sudovi štite i podržavaju. Posljednjih godina smo poduzeli brojne korake kako bismo unaprijedili pristup javnosti sudskim postupcima i dostupnost sudskih odluka javnosti, kako bi ona mogla vidjeti i shvatiti kako se pravda provodi. Prema mom mišljenju, ovo je važno pitanje u svim demokratskim zemljama. Premda međunarodno pravo ima važnu ulogu u praćenju i pomaganju razvoja vladavine prava, samo demokratskim odnosom između građana neke zemlje i njezinih institucija, uključujući i sudove, može se jamčiti vladavina prava i očuvanje neovisnog i nepristranog sudstva.“

„Čast nam je što je AIRE centar i ove godine suorganizator Pravosudnog foruma koji je dio šireg opsega aktivnosti koje AIRE centar provodi u sektoru pravosuđa u BiH. Poštovanje prava na pravično suđenje u razumnom roku je u interesu svih. U interesu je građana koji žele pravovremenu zaštitu svojih prava, u interesu je države koja izbjegava stvaranje loše slike o zaštiti ljudskih prava i troškova kojim može biti izložena, te je u interesu samog suda u Strasbourgu koji stremi ka što učinkovitijoj primjeni Europske konvencije za ljudska prava na nacionalnoj razini“, izjavila je Biljana Braithwaite, menadžerka Programa za Zapadni Balkan AIRE centra.

U radu Foruma je sudjelovalo više od 70 sudionika: suci Europskog suda za ljudska prava, lord Robert Reed, dopredsjednik Vrhovnog suda Ujedinjenog Kraljevstva, predstavnici ustavnih i najviših redovnih sudova (Suda BiH, vrhovnih entitetskih sudova, Apelacijskog suda Distrikta Brčko BiH), članovi Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH, predstavnici ministarstava pravde, međunarodnih organizacija i drugi istaknuti pravnici.

Pravosudni forum za BiH je organiziran uz pomoć Britanske vlade s ciljem poboljšanja primjene Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i podrške pravosudnom sustavu Bosne i Hercegovine u procesu harmonizacije sudske prakse i pripreme za europske integracije.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.